Tag Archives: антисемитизм в Беларуси

Перапіска наконт “лістападаўцаў”

Год таму пайшоў з жыцця вядомы беларускі гісторык Уладзімір Віктаравіч Ляхоўскі (1964–2021). Прапаную некаторыя яго лісты (мэйлы), прысланыя ў 2015 г. у адказ на мае запытанні. Арфаграфія арыгіналаў збольшага захаваная, выпраўлены толькі яўныя апіскі.

В. Р.

Фота адсюль

Жнівень

Вітаю Вас, паважаны Уладзімір Віктаравіч! Прачытаў Вашу кнігу “Ад гоманаўцаў да гайсакоў” 2015 г. выдання, вельмі цікавая і змястоўная. Адно пытанне не дае спакою: што за словы выкрэслены з “лістападаўскай” улёткі, якая прыведзена на с. 189 (і на вокладцы)? Ці не пра “жыдоў” і “жыдоўскую ўладу” там вялося?

З найлепшымі зычэннямі,

Вольф Рубінчык.

***

Добрага дня, шаноўны Вольф!

Выбачаюся, што не адказаў адразу на Вашы першы ліст. Я быў тады не ў Менску.

З Вамі знаёмы завочна. Ведаю Вашы змястоўныя працы па гісторыі шахмат. Вельмі цікавыя!

“Лістападаўскія” ўлёткі, арыгіналы якіх захоўваюцца ў Архіве КДБ, мне перадаў, здаецца, Іван Саверчанка (дакладна не помню). Фрагменты адозвы былі ўжо тады замазаны. Відаць па ўсяму, што яны мелі антысеміцкі змест. Можаце ў мяне запытацца, чаму я раблю герояў з антысемітаў. Гэта складанае пытанне. З боку “лістападаўцаў” гэта быў не расізм ці шавінізм. Гэты “антыжыдоўскі” пасаж меў сацыяльны напрамак. Асноўная частка яўрэйскага мяшчанства, што складала асноўны кантынгэнт насельніцтва беларускіх гарадоў і мястэчак, у першыя гады савецкай улады было захопленае камунізмам. У той час, калі мясцовыя абшарнікі і заводчыкі пры новай уладзе гублялі свае капіталы, прадпрыемствы і фальваркі, а сялянства стагнала ад непамерных падаткаў, сацыяльнае, палітычнае і матэрыяльнае становішча дробных гандляроў і рамеснікаў за гэты час не пагоршылася, а нават некалькі палепшылася. Бальшавізм вызваляў апошніх ад нацыянальнага прыніжэньня, які яны несьлі за царскім часам, часам бараніў ад пострэвалюцыйных пагромаў, уздымаў іх сацыяльны статус. Для спрытнай яўрэйскай моладзі, выхадцаў з беларускае правінцыі, атрымаўшых адукацыю ў ранейшых казённых расійскамоўных школах, пры новай уладзе адкрывалася шырокая дарога для кар’ернага росту ў савецкім дзяржаўным апараце. Яўрэі пераважалі там у беларускіх гарадах і паветах, і, у пэўным сэнсе, з’яўляліся “тварам” новай улады. Да гэтага прымешваўся і натуральны яўрэйскі нацыяналізм. У мяне ёсць пратаколы паседжання прафбюро студэнтаў факультэта грамадскіх наук БДУ, дзе 97% актывістаў складалі габрэі. Пасяджэнне вялося на ідыш. Разглядалася пытанне аб выключэнні студэнтаў-сялян са студэнтаў, з-за таго што бацькі іх былі адзіналічнікамі і не мелі права вучыцца бясплатна. Пасяджэнне прагаласавала за выключэнне. Тры няшчасных студэнта нават не зразумелі, што іх выключылі, бо, натуральна, не ведалі ідыш. Ішоў 1923 год.

Зразумела, што не яўрэі-функцыянеры розных узроўняў вызначалі напрамкі гэтай палітыкі. Вызначаў бальшавіцкі інтэрнацыянал. Але на вёсках сярод функцыянераў яўрэі пераважалі і з’яўляліся праваднікамі гэтай палітыкі. “Антыжыдоўства” “лістападаўцаў” — пэўны паказнік іх палітычнай нязрэласці, а не выкрышталізаваная ідэйна-палітычная праграма, накіраваная супраць яўрэяў як этнічнай супольнасці.

Гэта складаная і балючая тэма, якая патрабуе асобнай кніжкі.

Я быў шчыры ў сваіх думках.

Усяго найлепшага,

З павагай і прыхільнасцю, Уладзімер Ляхоўскі

***

Вітаю, сп. Уладзімір!

Дужа ўдзячны за адказ. Я помню, што Вы спасылаліся на маю кнігу 2012 г. у артыкуле пра польска-савецкую мяжу, і цаню гэта.

Наконт “антыжыдоўства” лістападаўцаў… Захацелася адгукнуцца на Вашу працу, паразважаць на балючую (цалкам згодзен) тэму. Верагодна, як буду крыху вальнейшы, так і зраблю, і прапаную свае нататкі сайту belisrael.info. Ці можна ў такім разе спаслацца на Ваш ліст?

Усяго найлепшага,

Вольф.

***

Дарагі Вольф! Я вельмі не хацеў бы праслыць сымпатыкам “культурнага антысемітызму”. У мяне, як і ў маёй сям’і ніколі не было праяваў нават бытавога антысемітызму. Калі зневажаюць і крыўдзяць габрэяў, то я станаўлюся 100% “жыдом”. Вы вольны рабіць так, як падказвае Ваша годнасць і розум. Гэта вельмі балючая і дэлікатная тэма і не толькі для яўрэяў.

З павагай і прыхільнасцю, Уладзімір Ляхоўскі.

PS. Хацеў нагадаць такі факт: верш Янкі Купалы “Усебеларускія жыды” напісаны пад уражаннем пастановы рэгіянальнага сіянісцкага з’езду ў Менску ў пачатку 1920 г. (падчас польскай акупацыі), які выказаўся супраць палітычнай самастойнасці Беларусі. Для мяне Купалаў верш — гэта ўзор беларускага высакародства і сапраўднага гуманізму. І я кіруюся заўсёды Купалавай зоркай. Праслухаў Вашу размову са Жбанковым. Мне ўпадабала Ваша ўраўнаважанасць і разважлівасць пры абмеркаванні складанай праблемы.

З найлепшымі пажданнямі, Уладзімір Ляхоўскі.

***

Купалаўскі верш “Жыды!..” быў напісаны крыху раней за пачатак 1920 г. (недзе мАю фотакопію з газеты 1919 г. – хіба ў лістападзе яго ўпершыню апублікавалі, гэта можна ўдакладніць).

Гутарка з [Максімам] Жбанковым адбылася ў 2012 г., ужо і не помню добра, штО казаў і як. Помню, калі запрашалі, то была заяўлена адна тэма, а выпала абмяркоўваць іншую.

З павагай і пажаданнямі добрай ночы,

Вольф Рубінчык.

***

Адносна даты, Вольф, я памыліўся… абаперся на памяць, але акалічнасці яго напісання праўдзівыя… Я знайшоў гэтыя звесткі ў архіве. Рукі не даходзяць пакуль напісаць пра гэта.

Са Жбанковым у меня была тая ж гісторыя… 🙂

Верасень

Вітаю, сп. Уладзімір!

Вы мне пісалі: “З боку “лістападаўцаў” гэта быў не расізм ці шавінізм… “Антыжыдоўства” “лістападаўцаў” — пэўны паказнік іх палітычнай нязрэласці, а не выкрышталізаная ідэйна-палітычная праграма, накіраваная супраць яўрэяў як этнічнай супольнасці”.

Папраўдзе, маю сумневы. Учора паглядзеў у Нацыянальнай бібліятэцы № “Беларускай газэты” за 25 сакавіка 1943 г. Рыгор Крушына так злосна пісаў пра жыдоў і суддзяў-“жыдоўскіх лёкаеў”, дарма што прайшло 17 гадоў… Апрача таго, ён спаслаўся на часопіс “Наша слова”, дзе буйнымі літарамі быў напісаны лозунг “Зьнішчайма бальшавікоў і жыдоў!”, і на ліст Мяцельскага да Макарэні: “Перш-на-перш – тэрор ворагам беларускага народу. Прыйдзе час, калі на Беларусі ня будзе ніводнага жыда… Дзень ачышчэньня нашай зямлі ад жыдоўскае погані я назаву багаславеньнем”.

Па-мойму, гэтыя цытаты якраз сведчаць пра наяўнасць акрэсленай праграмы, што абапіралася на прынцыпы антыбальшавізму і юдафобіі. Калі б у “лістападаўцаў” у 1920-х гг. дайшло да справы, то рэальна пацярпелі б не члены ЦК КПБ, а яўрэі з суседніх мястэчак, у тым ліку далёкія ад палітыкі.

Выбачайце ўжо, не згодзен я лічыць асуджаных лістападаўцаў “шчырымі беларускімі патрыётамі” (с. 191 Вашай кнігі), без віны абвінавачанымі. Думаю, што заклікі да тэрору пацягнулі б судовую адказнасць у любой краіне свету, тым больш у 1920-я гг., калі чалавецтва ледзь ачомалася ад сусветнай вайны.

З найлепшымі зычэннямі,

Вольф.

***

Вітаю, Вольф!

Я добра ведаю гэтую публікацыю і, мякка кажучы, не моцна давяраў бы тым сведчанням Рыгора Казака (Крушыны) у “Беларускай газэце”… — г.зн. перыяду нацысцкай акупацыі, дзе антысеміцкая тэма была дамінуючай. Я яе не выкарыстоўваў, бо гэта вельмі сумніўная крыніца. Па-другое, гэты чалавек, Рыгор Казак, пайшоў на супрацоўніцтва з оpганамі ГПУ і даў паказанні супраць былых паплечнікаў. Не думаю, што пасля свайго апраўдання на судзе і выхаду з вязніцы ён хаваў у сябе нейкія лісты Мяцельскага ці абвесткі. Гэта было б раўнаважна самазабойству. Абапіраючыся на ўскосныя дадзеныя, я меркую, што Рыгор Казак у тым памятным 1925 г. быў завербаваны ГПУ ў якасці сэксота. Артыкул здрадніка і сэксота ў калабаранцкай газэце з яўным антысеміцкім пахам — гэта не дакумент. Пытанне, калі ж ён быў шчырым і праўдзівым: у 1925 г. ці ў 1943-м. Я прызнаю сваю пазіцыю памылковай і папрашу прабачэнне ў яўрэйскай грамады, калі такі ліст Мяцельскага з заклікам да фізычнага знішчэння яўрэяў ці іншыя дакумэнты такога ж пагромнага зместу будуць выяўленыя і апублікаваныя. Я чамусь думаю, што ад гнуснай правакацыі Крушыны не быў пакараны “ў адместку” ні адзін яўрэй. Г.зн. пасля такога пасквілю ні адзін актывіст СБМ не далучыўся да вышуку і знішчэння апошніх ахвяраў Халакосту. Пастрадаў толькі адзін чалавек. Пасля публікацыі Крушыны (абачліва схаваўся пад псеўданімам) карным партызанскім аддзелам быў вышуканы ў роднай вёсцы і расстраляны Нічыпар Мяцельскі. І гэтаму ёсць дакументальнае пацвярджэнне. У мяне ёсць рукапісны часопіс “лістападаўцаў” “Наша слова”. Там няма ані намёка на антысеміцкую рыторыку, там няма заклікаў знішчаць яўрэяў. Там дастаткова сур’ёзныя тэксты з абгрунтаваннем змагання з бальшавізмам. Многія артыкулы з гэтага выдання апублікаваны ў “Спадчыне” (здаецца ў 1998 г.).

З павагай і прыхільнасцю, Уладзімер Ляхоўскі.

Абзацы з кнігі “Ад гоманаўцаў да гайсакоў”, с. 181, 191-192

***

Фрагменты перапіскі я змясціў у сваім водгуку на кнігу Ляхоўскага, апублікаваным на belisrael тады сама, у 2015 годзе (у 2018-м перадрукаваў той водгук – разам з меркаваннем Анатоля Сідарэвіча – у кніжцы “Выбраныя катлеты і мухі”). На жаль, дыскусія з Уладзімірам Віктаравічам развіцця не атрымала; прасіў я даць пачытаць “лістападаўскія” сшыткі “Нашага слова”, ён ухіліўся… А цяпер нават не ведаю, каго прасіць.

Апублiкавана 06.09.2022  14:22

Что это было? Разговор Лукашенко с Герцогом

27.12.2021 Сергей Василевский

Фридман: Разговор с Лукашенко — не то медийное событие, которое Израилю хотелось бы афишировать

Политический обозреватель — о возможных причинах звонка президента Израиля правителю Беларуси.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает о телефонном разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. О чем они могли разговаривать? Каковы на сегодня взаимоотношения двух стран?

На эти вопросы Филина ответил политический обозреватель и историк Александр Фридман.

Александр Фридман

— Пока конкретики очень мало. Двусторонные отношения, гуманитарные вопросы. Могла ли речь идти о судьбе израильской юристки Майи Райтен-Столь, задержанной в ноябре в минском аэропорту за провоз марихуаны?

— Да, я думаю, что эта история связана прежде всего с ней. Но я бы выделил несколько аспектов. Пока что с белорусской стороны тиражируется сообщение «Пула первого». С израильской стороны сообщений нет и, скорее всего, не будет.

В Израиле вообще нет практики публично озвучивать такие вещи. Тем более, что разговор с Лукашенко — это не то медийное событие, которое Израилю хотелось бы афишировать.

В белорусском сообщении довольно много места уделено корням президента Герцога. Это достаточно смешно, так как и сам Ицхак Герцог, и его жена родились в Израиле, прямых белорусских корней у них нет.

Если брать самого президента Израиля, то его дед родился на территории, которая когда-то относилась к черте оседлости. Это польский город Ломжа, который к теперешней Беларуси не имеет никакого отношения.  То есть, белорусская сторона даже не позаботилась о том, чтобы собрать достоверную информацию о Герцоге и его супруге.

Если мы говорим о взаимодействии двух стран, то это абсолютно обтекаемая формулировка, которая имеет мало общего с реальностью. В Израиле президент исполняет репрезентативные функции. Формально он глава государства, но оперативным управлением страной занимается правительство и премьер-министр.

Если бы кто-то собирался обсуждать с Лукашенко что-то серьезное в сфере двусторонних отношений, ему бы позвонил либо премьер-министр Нафтали Бенет, либо глава МИД Яир Лапид. Но они этого не сдалали, так как им это было явно не с руки.

Ключевое в белорусском сообщении — гуманитарные вопросы. История адвоката Майи Райтен-Столь — скорее всего это и есть тот вопрос, который обсуждался.

Я могу себе представить, что возможно затрагивалась также тема закона о геноциде белорусского народа. Очень спорного закона, особенно с израильской стороны: ни Холокост, ни еврейские жертвы в нем не упоминаются.

Не исключено, что могла идти речь о деле Дмитрия Плащинского, политзаключенного, которого задержали несколько недель назад. Насколько я знаю, у него два паспорта — белорусский и израильский.

Но, как мне кажется, основное — это дело адвоката. И сейчас главный вопрос в том, выпустят ее или нет. Почему эта история интересна? Параллельно примерно такая же дискуссия велась и в Швейцарии. Вопрос об освобождении Наталии Херше.

Там также были вопросы, почему швейцарский президент не звонит Лукашенко. Вышла ли бы она на свободу после такого звонка?

Но там все упирается в то, что Херше не хочет писать прошение о помиловании. А это условие белорусской стороны.

И что бы было, если бы звонок состоялся, и с Лукашенко удалось бы договориться, а Херше при этом отказалась писать прошение? А она человек принципиальный и, скорее всего, ничего не подпишет.

Звонить Лукашенко и так не очень приятно, учитывая его репутацию. А еще и ничего не добиться при этом, это еще хуже.

Сейчас нужно обождать и посмотреть, что из этого разговора получится. Прошение адвокат, думаю, напишет, главное для нее — выйти из белорусской тюрьмы.

Разумным для белорусских властей было бы освободить гражданку Израиля. Тем самым Лукашенко мог бы сказать: смотрите — вы со мной поговорили и добились цели, человек вышел на свободу.

Если она не выйдет и разговор закончится ничем, то желающих поговорить с Лукашенко будет еще меньше.

— Для общей картины: как можно охарактеризовать сегодняшние отношения между Беларусью и Израилем? Какое место занимает наша страна в израильской внешней политике?

— Беларусь не входит в число важных государств в Восточной Европе с израильской точки зрения. Поэтому белорусской темой израильский МИД практически не занимается, если не возникает каких-то острых вопросов. Они возникают, но не так уж часто.

Основные моменты — это конечно же инциденты с израильскими гражданами, тема отношения к Холокосту и антисемитизм в Беларуси. Потому что и в государственной пропаганде нередко появляются заявления откровенно антисемитского характера, а жерт Холокоста объявляют «жертвами геноцида белорусского народа». Да и сам Лукашенко сделал 3 июля на Кургане славы заявление, которое в Израиле расценили как антисемитское, а МИД этой страны назвал его «неприемлемым».

Внутриполитические события в Беларуси израильское руководство в основном не интересуют. Это особенность израильской внешней политики, которая коренным образом отличается от европейской или американской.

Израиль интересует главным образом то, что касается страны непосредственно. Общие вопросы нарушения прав человека не особо его интересует. Поэтому Израиль не реагировал на итоги выборов в Беларуси, на рост количества политзаключенных, и не присоединился к санкциям.

Здесь нет ничего личного к Беларуси, это общие особенности внешней политики Израиля. Если бы не было этой истории с адвокатом, которую израильская сторона хочет вытянуть, как свою гражданку, то никаких бы звонков, скорее всего, и не было.

Есть еще один аспект. Мы сейчас говорили о государственной политике. Но нужно сказать и об израильских СМИ, которые много пишут и критикуют белорусские власти. Также в Израиле есть движение поддержки и солидарности с Беларусью, люди, которые устраивают акции. Это достаточно многоплановая история.

Источник

***

Беларусь — Израиль. Решение «гуманитарных вопросов» в обмен на признание?

Игорь Ленкевич  18:03 27.12.2021

Александр Лукашенко и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили двухсторонние отношения и «комплекс гуманитарных вопросов». Под этой формулировкой может подразумеваться и судьба адвоката Майи Райтен-Столь, задержанной в начале ноября в минском аэропорту. Что станет «Александровским подворьем» для официального Минска?

После событий 2020-2021 годов правительство Израиля не пошло на конфронтацию с беларусскими властями. Как раз наоборот – посол этой страны в Минске Алекс Гольдман-Шайман призывал укреплять связи между двумя странами, развивать туризм. И предлагал беларусской Генпрокуратуре помощь в работе по делу о геноциде.

По информации издания Haaretz, так Израиль «проявляет чуткость к благополучию еврейской общины в Беларуси и поэтому предпочитает не противостоять администрации Лукашенко».

А в начале ноября 2021 года в минском аэропорту была задержана израильский адвокат Майя Райтен-Столь. При себе женщина имела 2,5 грамма марихуаны. Таможенникам она предъявила врачебное разрешение на наркотик, однако такой документ в Беларуси не имеет юридической силы. Юрист прилетела в Минск на встречу со своим клиентом, израильским бизнесменом. А оказалась в СИЗО №1 на улице Володарского.

Позже израильские СМИ опубликовали письмо Райтен-Столь, переданное на родину ее адвокатом. В нем женщина сообщала о проблемах со здоровьем и призывала израильские власти как можно скорее освободить ее из тюрьмы.

МИД Израиля отреагировал на публикацию, сообщив, что «занимается этим вопросом со дня задержания Майи Райтен и находится на постоянной связи с семьей и с адвокатами в Израиле и в Беларуси».

Что ж, Израиль порой идет на компромиссы ради жизни и безопасности своих граждан. Достаточно вспомнить историю захваченного движением ХАМАС капрала Гилада Шалита, которого израильские власти согласились обменять на 1000 с лишним палестинских заключенных, многие из которых отбывали пожизненные сроки. В том числе и по обвинению в терроризме.

История же задержанной в Беларуси Майи Райтен-Столь очень напоминает историю израильтянки Наамы Иссахар. Девушка летела из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили 9,6 граммов гашиша. Российский суд признал её виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к семи с половиной годам тюрьмы.

В дело включились высшие чиновники Израиля. Президент Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично принес извинения президенту РФ за Иссахар и ходатайствовал о ее освобождении.

Израилю даже пришлось маневрировать между Россией и США. СМИ писали, что Москва предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого Израиль планировал экстрадировать в США. Экстрадиция Буркова состоялась 12 ноября 2019 года. Уже на следующий день Путин отказался помиловать израильтянку.

И все же Израиль добился своего. Ценой свободы Наамы Иссахар стали права на Александровское подворье в Иерусалиме, переданные России. Александровское подворье — это исторический архитектурный ансамбль в Старом городе Иерусалима, в 70 метрах от Храма Гроба Господня, записанный на Императорское правительство Российской империи.

Передача прав состоялась 30 декабря 2019 года. А уже 30 января 26-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар, помилованная Владимиром Путиным, улетела из Москвы вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Со стороны подход к решению проблемы может показаться несколько средневековым. Но, как ни крути, действенным.

Не исключено, что история повторяется. И телефонный разговор Ицхака Герцога и Александра Лукашенко связан как раз с историей задержанной Майи Райтен-Столь.

Что может стать Александровским подворьем в беларусско-израильских отношениях? Конечно, Беларусь не Россия. Масштабы не те. И вряд ли Минску отпишут кусок земли в Иерусалиме. Но даже сам факт переговоров на таком уровне в условиях внешней изоляции очень важен для беларусских властей. И, конечно же, будет использован ими, в первую очередь, для пропаганды на внутреннем рынке. Чтобы подавать как доказательства признания в мире и многовекторности беларусской политики.

Задержанного адвоката теперь можно выгодно «продать». Возможно, получив вдобавок к признанию что-то еще. А Израилю – купить. Благо, отношения не испорчены. «Ничего личного, только бизнес», — эту цитату приписывают небезызвестному Аль Капоне.

И подумаешь, что малой родиной Ицхака Герцога названо Березино. Хотя, как уже уточнили израильские СМИ, Герцог родился в Тель-Авиве в семье главы израильской военной разведки, бывшего офицера британской армии, уроженца Белфаста в Северной Ирландии Хаима Герцога. В 1983-1993 годах Герцог-старший тоже занимал пост президента Израиля. Выходцем из Восточной Европы был дед нынешнего главы государства Ицхак А-Леви Герцог. Правда, не из Беларуси, а из польского города Ломжа. Но разве эти мелкие неточности могут перевесить свободу израильской гражданки? Возможно, так и посчитают в Израиле. Да и вряд ли Ицхак Герцог действительно собирается посетить Беларусь.

С обеих сторон просматриваются определенные выгоды. Прорыв блокады для официального Минска, решение непростой задачи по освобождению своей гражданки для Израиля. Вполне вероятно, что в судьбе Майи Райтен-Столь произойдут позитивные изменения. А израильская «чуткость к благополучию еврейской общины» принесет свои плоды.

 Источник

 

***

От ред. belisrael

В истории отношений Израиля с белорусским режимом упускается существенный момент, о котором замалчивается, что в свою пользу более 20 лет использует диктатор.  Об этом также не говорит  израильский олигарх Леонид Невзлин, опубликовавший  19 декабря в его же газете статью

Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?

Александр Лукашенко правит Беларусью с 1994 года, и его назвали «последним диктатором Европы». Теперь, после подавления протестов оппозиции, к его титулу можно добавить: «кровавый диктатор», а также «антисемитский диктатор», потому что люди с такими сумасшедшими идеями не захватывали власть в европейских странах со времен Второй мировой войны.

После «победы» на последних выборах путем массовых фальсификаций Лукашенко начал террор против своей страны и своего народа. Во время демонстраций было убито около десяти человек; сотни людей бежали за границу, а более 4000 человек были заключены в тюрьму по политическим мотивам, в том числе популярный блоггер Сергей Тихановский, который был приговорен к 18 годам лишения свободы. Власти бросили его за решетку, как только сочли его реальным кандидатом в президенты.

Насколько ненавидят диктатора, можно понять из того факта, что жена Тихановского Светлана, которая выставила свою кандидатуру вместо мужа, получила на выборах по разным оценкам около 80 процентов голосов. На том же суде лидер социал-демократической партии, которую режим отказывается регистрировать, был приговорен к 14 годам лишения свободы. Еще двое блоггеров приговорены к тюремному заключению на 15 лет каждый.

Лукашенко, захвативший власть в стране, где родились Марк Шагал, Айзек Азимов, Хаим Вейцман и Менахем Бегин, является отъявленным антисемитом. Еще в 2007 году он вызвал шок в мире, сравнив Бобруйск, когда «город был преимущественно еврейским», со свинарником. «Вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут», – пояснил президент. В 2015 году он приказал главе своей администрации «взять всех евреев под контроль».

В своих нападках на евреев пропагандисты режима пытаются объяснить массовые демонстрации против тирана мифическим «еврейским заговором» и попытками евреев свергнуть «законное правительство».

Несколько дней назад Лукашенко превзошел сам себя, когда депутат парламента, представитель правительства, Лилия Ананич внесла законопроект о «геноциде белорусского народа» – законопроект, который многие считают, если не отрицанием, то, по крайней мере, осквернением памяти о Катастрофе.

На первый взгляд, евреи включены в состав белорусского народа, также как туркмены, цыгане, русские и другие граждане Советского Союза, которые находились на территории Беларуси и были там убиты нацистами.

Автор законопроекта «забыла», что евреев – в отличие, например, от белорусов – убивали исключительно из-за их национальной принадлежности. Но в Беларуси Лукашенко не говорят ни слова о Катастрофе. Даже говоря о лагере смерти Тростенец, одном из крупнейших в Европе, где убивали евреев из Минского гетто, представители диктатора говорят не о евреях, а о «белорусском народе».

В Беларуси Лукашенко нет закона о реституции собственности, и пока он у власти – его не будет. В отличие от многих стран, имущество убитых там евреев никому не будет возвращено. Например, даже древнюю синагогу можно попытаться вернуть в пользование общины, только если сегодня она больше не используется в качестве общественного здания.

При любой возможности диктатор пользуется евреями (а косвенно и Израилем) для объяснения протестов против него. Другими словами, он продвигает простую антисемитскую идею: во всем зле надо искать руку Израиля, еврейского лобби, «Моссада» – зло всегда носит на шее «звезду Давида». Про «шлемазлов» и «шнореров» говорил подзаголовок статьи государственного органа печати, в которой подвергался нападкам Александр Фридман, белорусский историк, который мог позволить себе свободно выражать свое мнение, поскольку живет в изгнании, в Германии.

Несколько дней назад силовики ворвались в дом гражданина Израиля, программиста Даниэля Плащинского, после того, как стало известно, что он заходил в Telegram-каналы, которые были признаны «экстремистскими», и переписывался с их редакторами. В доказательство его злонамеренных действий официальный Telegram-канал Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией распространил изображение израильских паспортов Плащинского (один действующий и два старых) на фоне красно-белого флага белорусской оппозиции. Рядом была положена ​​винтовка, и послание было ясным: здесь евреи готовят революцию.

На белорусском государственном телеканале недавно был показан фильм «Убить Президента», в котором рассказывается о «еврейских кругах», которые стоят за покушением – фиктивным – на жизнь Александра Лукашенко и его сына. Еще? Государственная газета «Беларусь сегодня» сопроводила видео беженцев, пытающихся перейти границу из Беларуси в Польшу звуками «Атиквы», и только после того, как разразилась буря, музыка сменилась.

В другом инциденте израильтянин Александр Фруман, находившийся в Минске в отпуске, был арестован силами безопасности, хотя он не участвовал в демонстрациях, был задержан на три дня, избит и ему угрожали «повторить обрезание». Отнятый у него паспорт ему не вернули.

В те дни по крайней мере двое других граждан Израиля были заключены в тюрьму, и, насколько мне известно, ни один из них не получил помощи от израильского представительства в Беларуси. И не только это: МИД Израиля, готовый поссориться с польскими властями, направил посла в Беларусь для вручения верительных грамот диктатору – такого поступка избегали послы из других западных стран.

Присутствие посольства Израиля также очень мало помогает евреям Беларуси, живущим в атмосфере государственного антисемитизма, и тем, кто солидарен с ними. Так, Зинаида Тимашук (правильно Тимошик – belisrael), председатель Ассоциации любителей белорусского языка в городе Слуцк, была арестована на три дня и оштрафована примерно на 500 долларов (очень немало по местным меркам) за то, что приехала с друзьями возложить цветы там, где нацисты разрушили еврейское гетто в 1943 году. За что штраф? За организацию несанкционированной демонстрации.

Государство Израиль было создано, среди прочего, как убежище для евреев, страдающих от угнетения в различных странах. У меня белорусские корни, как и у многих других израильтян. Я ежедневно с волнением наблюдаю, как перепуганный диктатор, цепляясь за свое кресло с помощью полиции, разыгрывает антисемитскую карту.

Хотя в этой ситуации под угрозой жизнь евреев, мы не видим и не слышим никакой реакции со стороны правительства Израиля и министерства иностранных дел. Израиль упорно отказывается присоединиться к западным странам в осуждении диктатора и диктатуры. Это позор. Возможно, лучше вспомнить, что в истории любая попытка умиротворить антисемитских диктаторов плохо кончалась для евреев.

***

Суть же в том, что Лукашенко прочувствовал, что Израиль это та страна, где, что бы он не вытворял, у него будет большая поддержка, только надо было найти того, кто ради наживы будет готов на прославление “настоящего лидера белорусской нации”. И таким оказался Либерман, основатель “русской” партии, быстро вошедший сначала в близкий круг диктатора, а вскоре и ставший его сябром. А поскольку в самой израильской политике давно далеко от прекрасного, в том числе демократического, в чем также огромная заслуга диктаторского дружбана, то белорусское направление было отдано ему на откуп. Отсюда и отправка по просьбе синепалого в Минск после взрыва 11 апреля 2011 в метро “экспертов”, которые быстро подтвердили “высокий профессионализм местных расследователей”, что также способствовало скорому суду и расстрелу двух молодых белорусов из Витебска, после чего сразу же были уничтожены “улики”. Следующей поддержкой стало отправление в Минск в самом конце 2011 послом Шагала. А о том, чем он запомнился, не раз писалось на сайте. Серия продолжилась отправкой в Минск для пересадки печени в октябре 2012 бывшего главы политической разведки (Моссада) Израиля Меира Дагана (1945-2016). Об этом 16 октября на пресс-конференции для российских СМИ раструбил Лукашенко.

«Не хочу последний пример называть, но, наверное, он будет известен. Руководителя вчерашнего «Моссада» не взялись нигде оперировать — нужна пересадка печени. Десять дней прошло после операции. Только в Беларуси взялись оперировать. Америка отказалась, Германия отказалась, Швеция отказалась», — заявил глава государства. Он также сообщил, что к нему приходили консультироваться по этому вопросу: «Резонансная ж операция. Я говорю: передайте генералу, что мы ничего не гарантируем, как и любой врач, но сделаем все для того, чтобы сделать все по современным технологиям. Если хотите, возьмите с собой консультанта. Привезли какого-то светилу, который много сделал операций. Он смотрел, как делают, в конце сказал: ребята, я здесь не нужен…».

Правда, позже со ссылкой на израильские СМИ появились сообщения, что операцию Дагану в Минске делал доктор Даниэль Азулай из Парижского центра трансплантологии. Ассистировали ему видные израильские врачи. Белорусская клиника для проведения операции была выбрана потому, что действующие в Израиле правила запрещают проводить трансплантации печени пациентам старше 65 лет, а Меиру Дагану было 67 лет. Именно это обстоятельство стало препятствием для проведения операции в Израиле.

По информации израильских журналистов, первоначально Дагана планировали оперировать в Индии, но власти этой страны отказались принять его на лечение из-за того, что в прошлом он руководил «Моссадом».

Нет сомнения, что в то далекое доковидное время в той же Европе были страны (хотя бы Болгария, Чехия и др.), где не было проблем с обеспечением безопасности Дагана и проведением операции на высшем уровне, но именно благодаря Либерману, бывшему тогда начальником израильского МИДа, был сделан очередной подарок белорусскому диктатору.

И при том, что все это хорошо известно, назначение нынешнего посла в Беларуси Алекса Гольдмана-Шаймана и приезд в самый критический момент после начала трагических послевыборных событий в начале сентября 2020, когда израильское посольство вполне могло работать без его присутствия, привело к тому, что Израиль оказался в числе тех немногих стран, кто фактически признал итоги выборов. 

Раззговоры о том, что посол нужен для помощи местной еврейской общине, также не выдерживают никакой критики. Он не появлялся ни на одном суде. Можно вспомнить осужденного на 2.5 года Илью Трахтенберга, о чем есть материал на сайте

Виталий Трахтенберг о сыне Илье, осужденном по «студенческому делу»

Что касается адвокатессы Майи Райтен-Столь, то история ее приезда в Минск и ареста в аэропорту выглядит очень туманной. Прошло достаточно много времени, но так и не названо имя ее клиента, некоего израильского бизнесмена, который сбежал в Беларусь и что он натворил. Сама Майя говорила, что за последнее время пару раз приезжала для встречи с ним.  При этом сообщает, что ей очень нужны израильские лекарства, куда входит лечебная марихуана для личного пользования. Встает вопрос, как же ее пропускали ранее? Мало вероятно, что только на третий раз обнаружили злосчастные 2.5 гр. Можно предположить, что каждый раз летала на пару дней и не рисковала брать. Когда же запланировала на более длительный срок, то обговорила свой приезд с белорусскими структурами, которые уверили ее, что на таможне не будет проблем, либо она каждый раз прилетала с канабисом, но таможенники, зная, что это ее не последнее посещение, ждали приказа, когда остановить. Возможно, она, видя как израильский посол проводит частые встречи с высшими белорусскими чиновниками, считала, что это будет учтено и ее рассказ и справка (правда, вроде бы только на иврите), что везет лекарства для личного пользования, будут приняты. В любом случае Майя Райтен-Столь стала также жертвой тех отношений, которые построил диктатор с персонажем, которого некоторые его израильские недоброжелатели много лет привыкли отправлять на родину в Молдову, хотя на самом деле ему больше подходит нынешняя Беларусь. Ближайшее либермановское окружение, включая, так называемых лидеров, давно дискредитировавшего себя “Объединения выходцев из Беларуси в Израиле”, впрочем любителей халявы хватает не только среди них, продолжили показывать свою абсолютную безнравственность и готовность, несмотря ни на что, идти в русле желаний кровавого режима, о чем  напоминает публикация середины этого года, и чего стоит не забывать. 

Лукашенковский режим и его поклонники в Израиле

 

Опубликовано 29.12.2021  01:25

Воспоминания Изабеллы Лебедевой (Олех) о своей семье

Меня зовут Белла. Я родилась в 1956 году в чисто еврейской семье в поселке Скидель, Гродненской области Республики Беларусь. Моя девичья фамилия Олех и полное имя Олех Изабелла Ароновна. В семье я была третьей. У мена два старших брата – Марик  и Яша. Уже 11 лет я живу в Канаде, а до этого 8 лет жила в Израиле. Вот уже 28 лет моя фамилия Лебедева, муж Юрий, и двое детей – Дима и Роза.

Мою маму звали Олех Фаина Яковлевна, девичья фамилия – Марголина. Папу звали – Олех Арон Менделеевич. С нами жила тетя Бася, фамилия ее была Капелевич, а полное имя Бася Пинхусовна.

Папа родился в 1913 году в деревне Черлены, недалеко от Скиделя. Он был пятым в семье. У него было три старших брата и сестра. К сожалению, не знаю имен. Даже не знаю фамилии, т.к. папа свою фамилию перевел с идиша на русский и получилось Олег. Ему сказали, что это имя, а не фамилия и он доставил палочку в букву «г» и получилось Олех. Одного из братьев звали Борис. Борис был ярый коммунист и туда же привёл за собой папу. Увидел бы папа сейчас, во что превратилась его партия. Он говорил, что вступал в партию, когда за это можно было получить пулю в лоб, а не как сейчас идут ради продвижения по службе.

Его сестра была четвертая в семье. Их маму звали Бася, отца – Мендель.  У папы было очень много родных: дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер. Семья была бедная и недоедание, ощущение голода у папы были с раннего детства. Папина семья была очень религиозная. Особенно отец.  Однажды его отец возвращался домой из города, тогда ходили пешком и не успел дойти к шабату, то просидел на дороге сутки пока не кончился шабат.  Мать и сестра папу очень любили. Считали его самым умным и ловким. У нас не осталось никаких фотографий довоенных лет, так что не представляю как они выглядели.

Однажды сестра решила его накормить хлебом, так чтобы он сказал: «Хватит, я сыт». Но папа ел и ел и уже приканчивал буханку хлеба, которая предназначалась для всей семьи и готов был все прикончить до конца, тогда сестра не выдержала и сказала: «Хватит, тебя накормить невозможно» и забрала оставшийся хлеб. Надо сказать, что мой папа только после моего рождения в 50-х годах стал есть досыта, ему уже было более 40 лет. Когда в детстве я отказывалась есть булку с маслом, папа говорил, видела бы его мама, что не хочет есть ее внучка, а я сейчас говорю, видел бы мой папа, что не хотят есть его внуки. Папа рос очень любознательным. У него было много приключений. Когда он был совсем маленький, он снял штаны и сел на раскаленную плиту. Очень меня поразил его рассказ, как он, будучи подростком, пробовал сало вместе с  братом Борисом. Он всегда слышал от взрослых, что нет ничего хуже сала, что есть сало большой грех и после этого его брат подбил его попробовать сало. Он его убедил, что они не знают его вкуса, а только им внушили, что это плохо. Брат где-то достал сало и они на чердаке дома, чтобы никто не видел, решили попробовать. Им даже в голову не пришло, что сало режут тоненькими кусочками, кладут на хлеб и откусывают небольшой кусочек. Сало еще нужно правильно посолить и дать специи. Какое у них было сало я не знаю, но, собрав всю свою волю, папа откусил большой кусок и начал жевать. Его рвало очень долго и было плохо, но он боялся сказать маме о его большом грехе. Только будучи в партизанах папа научился есть сало.

Еще я помню рассказ папы о том, как он пробовал помидор. Тогда еще не выращивали помидоры и не знали, что это такое. Он слышал, как кто-то рассказывал, что ел помидор и какой он был вкусный . Однажды папа увидел на прилавке зеленый помидор, собрал все деньги, что у него были, купил и сразу откусил. Это было так невкусно, только через много лет он узнал, что помидор должен быть красным.

Папа учился в еврейской школе, окончил семь классов. Учеба ему давалась легко и хорошо. В 14 лет его родители отдали работать столяром. Он быстро научился и работал как взрослый. В учениках был еще один мальчик его возраста. Так тот был немного дебильный. Ему велели просверлить дырку в кухонном шкафчике и все спрашивали  окончил ли он работу. Он отвечал, что еще не окончил, и не заметил как начал сверлить хлеб. Оказывается, кто-то внутри оставил хлеб и он пробил дырку и стал пробивать хлеб.  Так папа часто шутил, когда я старалась что-то сделать и у меня долго не получалось: «Смотри, чтобы хлеб не пошел». У хозяина, где папа работал, был неграмотный сын. Хозяин часто просил папу научить сына грамоте и математике, за что папе наливал стакан самогонки. Папа говорил, что сам удивлялся, как не спился.

До войны папа был женат и у него была дочь. Я не знаю сколько ей было годиков, когда ее убили. Нет  никаких фотографий. Жил он в доме у жены в Скиделе. Это тот самый дом, где мы выросли. Дом был старый, моя мама говорила, что дому 100 лет. Сделан он был из дуба, но фундамента не было. И всю жизнь мы его ремонтировали. После войны в нём открыли столовую, но папе удалось дом отсудить.

Отец папин умер от аппендицита до войны. Когда началась война папе было 28 лет. До 1939 года Скидель был Польской территорией. Папа служил в Польской армии. Помню его рассказ, что ему всегда во время службы хотелось спать, он даже умудрялся идти в строю в ногу и спать. В армию он пошел добровольцем, но быстро в ней разочаровался.

Для того, чтобы его выгнали из армии стал специально стрелять плохо, в молоко.

Когда приехал командир с проверкой, то на него пожаловались, какой он плохой стрелок и стали его отчитывать, тогда он показал как он умеет стрелять и почти все пули попали в яблочко. Я помню, как мы с папой ходили в тир и он мне подарил какую-то игрушку, которую выбил с первого раза.

В 1940 году Скидель уже был  Белорусским. До начала войны в Скиделе появился перебежчик из Польши и рассказал, какие зверства немцы учиняют над евреями. Но ему никто не поверил: не может один человек так издеваться над другим.

Папа ему тоже не верил, все решили, что он сгущает краски, чтобы вызвать жалость и чтобы его кто-нибудь приютил.  Немцы пришли в Скидель очень быстро, где-то через неделю после начала войны. В нашем доме жил немецкий комендант. Евреев согнали в Волковыское гетто. Когда я была подростком, мне рассказывала мама моей подружки Томы, как евреев вели по нашей улице в гетто. Они шли до самого Волковыска, больше 30 км. Она говорила, что их гнали как скот, а они даже не сопротивлялись. Мне было больно это слышать, евреев всегда не любили. Я у нее спросила, как они могли сопротивляться, какой у них был шанс? За любое неповиновение сразу расстрел. В гетто попали вся папина семья, все родные и близкие. Там его мама нашила желтые латы спереди и сзади на одежду. Если выйдешь без латы – расстрел. Папа мне говорил, что с тех пор он не любит желтый цвет. О жизни в гетто написано много книг и сняты фильмы. Волковыское гетто не отличалось от других. Папа не любил рассказывать об этом.  Помню, когда я ему помогала строить новый туалет в сарае, он мне рассказал какой был туалет в гетто. Вырыта неглубокая яма, лежат две доски, которые качаются, становишься ногами на доски, нужно держать равновесие, чтобы не упасть. Никакого стеснения не было. Не успеешь справить нужду, как тебе кричат уходить, т.к. за тобой стоит очередь. Папа всегда страдал запорами, но по его словам ему везло, т.к. по большому ходить не надо было. За весь день ели маленький кусочек хлеба, а если повезет может и еще что-то перепадет пожевать.

Мама его целыми днями молилась,и сказала папе, что он должен что-то придумать, как сбежатть из гетто и выжить.

Она сказала, что он в семье самый молодой, умный, смелый и хоть кто-то должен выжить.

Перелезть через проволку было не возможно, подкоп сделать тоже не возможно.

Папа все время думал как сбежать, не только самому, но с семьей.

Все его планы по побегу были просто не выполнимы. Как всегда в жизни бывает, помог случай. Немцы повесили обьявление, о том, что если у кого остались в доме золото или другие драгоценности, записаться и их поведут, чтобы они все сдали Германии.

Папа решил, что это шанс для побега. Их вывели гуськом из гетто, впереди, по середине и сзади шел конвоир с автоматом.

Папа шел в середине. Тех кто падал от слабости или хотел сбежать, сразу убивали. Постепенно он отставал и оказался последним. Он внимательно следил за немцем, который шел около него. По городу шли люди, магазины кое-где работали,

В общем там жизнь продолжалась. Вдруг немец на что-то засмотрелся, и в ту же секунду папа сделал шаг в сторону и быстро одел пиджак на изнанку, чтобы скрыть желтые латы, и пошел. Ему очень хотелось бежать и хотелось оглянуться, но нельзя. Нельзя было идти быстрым шагом, он все время ждал пули и удивлялся, что его еще не убили.

Нервы были на пределе и тогда он нагнулся, как бы завязывая шнурок, и посмотрел между ног, все было тихо. Так папа сбежал из гетто. Еще будучи в гетто многие договорились, что если кому-то удастся вырваться, то они встречаются в лесу, в условном месте, каждый день в одно и тоже время. Их собралось человек 5-6 и они стали маленькой группой партизан.

Постепенно их группа разрасталась. Они вырыли землянки, добыли оружие.

Из папиных рассказов я помню, как они голодали. Снилось всегда одно и то же.

Много хлеба, хлеба, хлеба, а иногда селедка и даже не селедка, а рассол от селедки.

Хлеб макаешь в рассол от селедки и ешь.  Я помню, как папа у мамы просил купить рассол от селедки, и он будет есть это с хлебом. Когда позже он пробовал это есть, то удивлялся как это невкусно. Они жевали иголки от ели, и их рвало, но зато какое-то время не хотелось есть.

Оружия было мало, папа был разведчиком. В основном была задача раздобыть оружие.

О евреях-партизанах Голливуд поставил очень хороший фильм Defiance (Вызов). Когда я его смотрела, то вспоминала папины рассказы. Когда переходили через болото, шли нога в ногу, и если кто-то оступался, его оставляли, т.к. не было шансов вытащить, утопающий тянул за собой спасателя. Иногда они по двое ходили в деревню за едой. Один брал палку, держал сзади как оружие и стоял у окна дома, а второй заходил в дом и требовал еды и показывал на оружие за окном. Чаще всего в доме у самих не было ничего, но иногда что-нибудь давали. В лесу боялись лесников больше, чем немцев. За каждого приведенного еврея немцы давали буханку хлеба. Я помню, когда я была маленькой девочкой и шла с папой по Скиделю, к нему подошел какой-то человек и сказал, что папа у него большой должник, потому что во время войны, он его не сдал немцам, хотя мог. И папа теперь должен быть ему по гроб жизни благодарен.

Лесники вылавливали евреев, и из-за них приходилось уходить и рыть новые землянки. Однажды лесники их выловили, построили их гуськом и повели. Лесников было двое с оружием, один шел впереди, второй сзади. Папа шел последний, а за ним лесник. Отец оттянул большую ветку и она ударила лесника, папа прыгнул на него, оглушил, забрал оружие и убил другого лесника.

Папа мне рассказывал, что он долго переживал, что убил человека. Один раз они с товарищем нарвались на немцев. Их заставили копать себе могилу. Я даже представить себе не могу, о чем они думали, копая её. Тогда у всех жизнь висела на волоске.

В это время  подъехал немец на мотоцикле с коляской и забрал их что-то разгрузить. Папа сидел со связанными руками за немцем, а его товарищ в коляске. Папа перебросил руки на немца и задушил его. Переоделся в немецкую форму и на мотоцикле сбежал. К сожалению, папа очень мало рассказывал, в основном он рассказывал всё в то время, когда я помогала ему что-то строить или делать ремонт дома. В школе в День Победы всегда были одни и те же рассказчики, и однажды у нас спросили чьи родители воевали или были в партизанах. Я сказала, что мой папа был партизан, но он не любит рассказывать, на что мне ответили , что их мой папа не интересует. Папа мне это обьяснил, что евреями в школе не интересуются и он не хочет ничего вспоминать.

Сейчас  бы я у него много о чём спросила, но папа умер в 1977 году от рака.

В 1944 году их партизанский отряд соединился с отрядом им. Котовского. Когда освободили Скидель, папу назначили директором Озерского зверохозяйства.

Он там проработал до пенсии. Папа вернулся с войны без единого ранения.

Ему снилась только война. Он просыпался такой счастливый, что нет войны. Когда мы жаловались на жизнь, на очереди, на плохие товары или на то, что нет чего одеть, обуть, папа искренне не понимал, как можно жаловаться, если на улице не стреляют и ты знаешь, что тебя сегодня не убьют. Когда мне было 13-14 лет, папе было за 50 , но он играл с нами в мяч, в футбол. Быстро бегал, забивал голы.  Играл даже лучше нас. Любил шутить. Иногда в шутку легонько стукнет меня по заднему месту, и когда я кричала за что, то у него было несколько  вариантов  ответа, в зависимости от настроения.

Первый: сама знаешь за что. Второй: знал бы за что, ударил бы сильней. Третий: когда будет за что, будет поздно.

Я любила что-нибудь делать вместе с папой. Он меня многому научил, что пригодилось мне в жизни.

С ним было очень интересно. Мне больше повезло, чем братьям – Марику и Яше. Когда они росли, папа был весь в работе, а когда росла я, он уже был больше домашний. Помню, как у него были суды по работе, когда он судился с поставщиками корма для животных: то не тот корм, то недостача. Он всегда выигрывал суды. Однажды у него спросили, какой юридический институт он окончил, он ответил: институт жизни, а дома смеялся, ведь если бы он сказал, что у него 7 классов образования, не поверили бы.

Когда я у него просила помочь решить задачу по математике, он мне сразу говорил ответ, я сверялась с ответом в конце учебника: точно, правильно, а решал он ее как-то по своему, не так как нас учили в школе. Папа был очень честным, никогда ничего не украл. У мамы даже не было норковой шапки, хотя в зверохозяйстве выращивали норок. Он всегда говорил, что лучше спать спокойно.

Бабушка Циля и дедушка Яков, год 193… какой-то

Моя мама родилась в 1923 году в Минске. Ее родители родились в 1900 году. Бабушку звали Циля, а дедушку – Яков. Оба были портные.  Хорошо шили, особенно верхнюю одежду. Мама была старшая в семье. У нее были еще сестра Маня и брат Миша. До войны мама училась в техникуме на зубного врача. 22 июня 1941 года по радио объявили об эвакуации. Бабушка была умная и дальновидная женщина. Доходили до них слухи о жестокости в Польше. Она побежала к своей сестре Хане и попросила ее уехать вместе, но Хана была очень жадная, не хотела все оставить и бежать. Тогда семья моей мамы, всего 5 человек – бабушка, дедушка, мама, сетра Маня и брат Миша пошли на вокзал и уехали в Мордовию. Они ехали еще без бомбежек, хотя те, которые приезжали после них, рассказывали, как бомбили их поезд.

Жили они в деревне. Обшивали всю деревню за продукты. Мама работала, ей было 18 лет. Работала очень тяжело. Голодала. Самая лучшая еда была хлеб с маслом и арбуз.

Уже позже, живя в Израиле, мама ела арбуз с хлебом и маслом. Жили очень трудно. Однажды ночью она пошла в поле поискать картошки и на нее кто-то напал, она сумела убежать, испугалась и больше не ходила по ночам. Ее брат заболел туберкулезом и умер сразу после войны, совсем молодой, мне не довелось его видеть.

В 1942 году дедушку забрали на фронт. Через неделю они получили похоронку.

Он попал на Сталинградский фронт. Есть фильм «Снайпер» о Сталинградском фронте.

Одному давали винтовку, а второму патрон. Дедушка погиб в первом же бою.

Когда освободили Минск, бабушка с семьей вернулись домой.

В Израиле я подала документы на компенсацию из Германии, для тех, кто был в эвакуации.

Я собрала все бумаги через Красный Крест. Когда маму вызвали в Тель-Авив на расмотрение дела, она рассказывала о войне, как они возвращались из Мордовии и проезжали Смоленск, который еще бомбили. Ее так слушали и не было сомнения, что она все это пережила. В Минске от их квартиры осталось несколько стен. У бабушкиной сестры Ханы случилась большая трагедия. Ее муж воевал на фронте, а она осталась в Минске с пятью детьми: три сына и две дочки. В один день прибежала к ней соседка и сказала , что завтра по их району пройдет карательный отряд.  Этот отряд уничтожал всех жителей, освобождал дома для немцев. Они наводили страх и ужас на все население. Хана собрала всех детей и отвела к своей знакомой в другой район Минска, а сама вернулась домой спрятать золото и деньги. Она это закапала у себя во дворе. Карательный отряд прошел в районе ее знакомой, и все ее дети были убиты. После войны муж Ханы Мортха вернулся домой, так они и жили вдвоем. Мы с мамой приезжали к ним в гости и я помню фотографии их детей, которые висели на стене. Хана забыла где она закопала деньги и перекопала весь двор в поисках, деньги порвались и она потом их склеивала.

Моя мама после войны снова стала учиться на зубного врача. После окончания учёбы ее послали на работу в Скидель. Она вышла из поезда и пошла искать какое-нибудь жилье. Шла по улице и услышала из открытого окна что кто-то говорит на идиш. Она постучалась и заговорила на идиш, что ищет жилье. Так она познакомилась с папой. Мама всю жизнь мечтала вернуться в Минск, но прожила в Скиделе до декабря 1990 года, до отъезда в Израиль.

В 1946 мама с папой поехали в Минск. Мама поехала рожать Марика в Минск к своей маме. Там ей моя бабушка предложила забрать к себе тетю Басю.

История тети Баси следующая. 21 июня 1941 года она поехала отдыхать в Друскенинкай, Литва. Оттуда их увезли в эвакуацию. Она очень тяжело работала на военном заводе. Они работали столько, сколько могли стоять на ногах. Спали прямо у станка и дальше работали. Кормили раз в день. Я знаю, что у нее был муж и сестра Роза, которые погибли в Минском гетто. Про детей она никогда не рассказывала. Она очень любила свою сестру Розу и часто ее вспоминала.

Свою дочь я назвала Розой по ее просьбе. Тетя Бася нас всех вырастила, мы не ходили в садик. Она была безграмотная, плохо говорила по русски. С мамой и папой она говорила на идиш. Больше всех в семье она любила Марика. Говорила мне, что Марик золотой, а ты бандитка.  Тетя  Бася родилась в 1903 году и  умерла в 1988 году.

Я постаралась написать всё, что помню из рассказов папы, мамы и тёти Баси.

В Скиделе Гродненская обл. журналистка Тамара Мазур написала книгу о скидельчанах, и туда вошёл отрывок из рассказа, написанный мною много лет назад.

Фото этого года. Юрий, я и наши внуки, дети Розы, Айла и Ян

С небольшими исправлениями материал опубликован 15.08.2021  22:42

 

 

Беседа с М. С. Нордштейном (1997)

От belisrael. Год назад, 10 августа, в Германии умер Михаил Соломонович Нордштейн (19302020). Его помнят. Чем интересно его наследие, можно понять из интервью С. Пискун, опубликованного в малотиражном информационно-культурном бюллетене «Форум» (выходил в Минске во второй половине 1990-х гг. при поддержке посольства Нидерландов). Перепечатываем с минимальными правками, главным образом орфографическими. А по этой ссылке вы найдёте образцы журналистских работ М. Нордштейна, датированные 199192 гг.

* * *

Інтэрвію з Нардштэйнам Міхаілам Саламонавічам

Я знаю, что вы были главным редактором газеты «Авив», затем недолго просуществовавшей газеты «Авив хадаш», затем вновь «Авив». Это издание еврейских организаций в Беларуси. Расскажите, пожалуйста, о вашей газете.

– «Авив», что означает «Весна», – орган еврейских организаций и общин. Газета создана в марте 1992 года, её задача – возрождение еврейской культуры, консолидация белорусских евреев, укрепление дружбы между евреями и неевреями как в Беларуси, так и вообще на Земле, разнообразная информация.

За всё время существования газеты вышло 23 номера. Газета была задумана как ежемесячная, но из-за финансовых трудностей этого нам не удалось – выходила тогда, когда были деньги. И по сей день газета испытывает финансовые затруднения, потому что нам фактически никто не помогает. Государство немного помогало во времена Кебича, но этого хватило только на 2 выпуска. А нынешние власти никак не отзываются на наши просьбы.

Полагаю, не нужно доказывать, что евреи – это часть белорусского народа, и развитие еврейской культуры – развитие части белорусской культуры. Но доказывать, взывать – это уже не в наших силах. Хотя доказывать мы ещё можем, но рассчитывать на какую-то помощь сейчас смешно.

Газета выходила сначала на шестнадцати страницах, теперь на двенадцати. В нашей газете выступали и выступают писатели, поэты, учёные, публицисты. Я назову вам только несколько имён: Василь Быков, Рыгор Барадулин, Валентин Тарас, Светлана Алексиевич, Янка Брыль, Ирина Климашевская, еврейские писатели, поэты, публицисты.

С самых первых выпусков газета привлекла к себе внимание, о ней писали и за рубежом, и у нас. О ней передавала радиостанция «Свабода». Мы получили много отзывов читателей из различных городов, как бывшего Союза, так и Израиля, США. У газеты появилось много друзей. Я считаю, что это не только моя заслуга, как редактора, конечно, какое-то и я имею к этому отношение, но прежде всего это заслуга наших авторов.

В то время, когда только появилась наша газета, выходили такие прокоммунистические издания, как «Политика. Позиция. Прогноз», «Славянские ведомости», «Мы и время», в которых было несколько ругательных публикаций в адрес «Авив». Например, в одной из них говорилось, что газета «Авив» поучает славян, хотя на самом деле мы никого не поучали. А также профессор Кучеров утверждал, что иудаизм – «плохая» религия по сравнению с христианством, ругал Талмуд. По этому поводу была публикация в «Народной газете» о том, что профессор Кучеров пытается отменить иудаизм. Это звучит так же смешно, как, например, отменить христианство или ислам. Вести на эту тему дискуссии в среде цивилизованных людей нет никакой необходимости, так как иудаизм породил две мощные ветви: христианство и ислам. Такое может утверждать либо сумасшедший, либо в общем-то человек невежественный.

Kакое-то время издавалась газета «Авив хадаш» «Новая весна». Чем было обусловлено возникновение новой газеты и почему она перестала существовать?

– Не очень приятно возвращаться к этим временам. Газету «Авив» сначала финансировал «Сохнут» – еврейское агентство, затем израильский фонд культуры и просвещения в диаспоре, потом появилось посольство. Первый секретарь этого посольства, господин Виктор Бен-Цви, в беседе со мной заявил, что они согласны финансировать нашу газету, но при условии, если 80% всей газетной площади будет принадлежать теме Израиля. Я ответил решительным отказом, потому что газета прежде всего рассчитана на белорусских евреев, у которых немало своих проблем. Мы, конечно, писали и будем писать об Израиле, но не в такой пропорции.

К Израилю мы относимся хорошо и не собирались ни тогда, ни теперь идти на конфронтацию с израильскими властями. Израиль – духовная родина евреев, центр всего мирового еврейства. Но зачем нам ставить такие условия? В Израиле выходит немало русскоязычных газет, привозите их сюда, знакомьте читателей с жизнью Израиля, мы только спасибо скажем. Были у нас тогда трения и внутри объединения. Я ненавижу всякую цензуру – за годы работы в военной печати нахлебался этого, поэтому возникла мысль создать независимую газету. Мы её создали, и вышло два номера «Авив хадаш». Мы критиковали наше руководство, даже в некоторой степени и тех израильских чиновников, которые позволяли себе вмешательство в наши внутренние дела, в том числе и господина Бен-Цви. В конце концов наши финансовые возможности иссякли, потому что газета финансировалась на добровольные пожертвования, ведь республика наша бедная. Мы вынуждены были прекратить выпуск газеты.

Занимательная публицистика в приложении к «Авив хадаш», № 1, 1995

Весной 1996 г. я обратился к нынешнему президенту белорусского объединения еврейских организаций и общин Леониду Менделевичу Левину. Я сказал ему, что у нас нет сейчас никакой газеты – ни «Авив», ни «Авив хадаш», но ведь читатели не виноваты, что у нас какие-то разногласия, трения. Я предложил сосредоточить внимание на том, что нас сближает, а не разъединяет. Я полагаю, что и Левин, и я какие-то выводы для себя сделали, потому что было сделано изрядно ошибок с обеих сторон. Поэтому было решено продолжить издание «Авив», и теперь мы работаем в тесном контакте. Вышло уже 5 номеров возобновлённой «Авив».

В «Авив хадаш» мы писали о культуре, об истории еврейского народа, в общем-то продолжали ту же линию, что и в «Авив». Было много критики в «Авив хадаш», иногда даже с перехлёстом – это я должен признать как недостаток газеты. Многое было накручено: личные амбиции, борьба за власть, поиски компромата. Я считаю, с высоты прожитых лет, что нужно быть несколько мягче, добрее, спокойнее. С годами мы должны становиться мудрее, должно быть меньше злобы, непримиримости, и больше позитивизма, конструктивности, желания найти общую точку зрения, конечно, там, где есть компромиссы. Мы переболели этой болезнью, чтобы двигаться дальше. В каждом движении, партии бывают такие кризисные моменты, это тяжёлый путь, но он неизбежен. Был над газетой («Авив» belisrael) суд в 1994 г. Один ветеран разобиделся на нашу газету и на меня лично. Но когда стали разбираться, мы выиграли это дело. Вот такая история газеты «Авив хадаш».

Мягкая и добрая карикатура на Я. Гутмана, «Авив», №6 (45), 1999

Теперь я хотела бы поговорить с вами об антисемитизме. Что вы вкладываете в понятие «антисемитизм»?

– К великому сожалению, антисемитизм существует, он очень живуч. Конечно, у нас в Беларуси он существует не в такой форме, как в тоталитарном государстве СССР, тогда он был государственным, это была государственная политика. Выражался он тогда вот в чём: не допускать евреев на какие-то высокие государственные посты, запрещать какие-то еврейские организации, не выходила еврейская пресса. Еврейская жизнь была полностью парализована, чинились препятствия тем, кто хотел уехать на свою историческую родину. И могу сказать, что за 25 лет службы в армии я нахлебался такого антисемитизма. Например, меня выдвигают на вышестоящую должность, скажем, как военного журналиста, меня хотят взять в центральный орган «Красная звезда». В редакции газеты меня знают, со мной беседуют, но когда дело доходит до отдела кадров, вспыхивает красный светофор. Мне никто ничего не объясняет или придумывается надуманный повод, например, вам уже 43 года, а мы берём до сорока двух лет, но я знаю, что в газете работают люди разного возраста…

Я не могу сказать, что в нашем государстве сейчас существует такой антисемитизм. Возможно, что есть евреи и сейчас на руководящих должностях, никто не запрещает теперь наши организации, которые возникли несколько лет назад, существует свыше ста еврейских организаций на территории современной Беларуси, газета «Авив» выходит, есть другие издания. Каких-либо, в этом отношении, притеснений со стороны государства не существует. Но почему мы говорим об антисемитизме, потому что есть бытовое понятие антисемитизма. То, что внедрялось веками, например, что церковь внушала людям, своей пастве, что евреи плохие, они Христа распяли. Есть день святого Гавриила, и газета «Церковное слово» опубликовала статью, что убили шестилетнего мальчика – евреи, выкачали кровь из него – вот такое злодейство. Естественно, всё это возбуждает людей, это всё откладывается в сознании, подсознании. У людей возникает мысль, что евреи – это какое-то исчадие ада, среди них иногда могут быть хорошие люди, но в целом – это плохой народ. Но тем не менее этот миф, этот предрассудок очень живуч.

Я подошёл к самому главному: чего же я хочу от нашего родимого государства? В своей статье «Мракобесие», в «Народной воле» за 1996 год, я размышлял, откуда на белорусской земле взялись десятки тысяч палачей-добровольцев, которые убивали евреев? Ведь эти люди выросли не в Германии, они не читали «Mein Kampf» Гитлера. Они пели наши песни: «броня крепка и танки наши быстры». Были они и в пионерах, и в комсомольцах, но пришли оккупанты и сказали им убивать евреев, и они охотно стали убивать. Откуда это? Есть смысл над этим задуматься… Откуда массовое злодейство? В любой стране есть маньяки, люди с какими-то отклонениями от психических норм – это понятно, мы имеем дело с генами – это ещё не до конца изучено медициной, а тут проблема – социальная.

Я задался вопросом – а что делает наше государство, чтобы этого не было, как идёт воспитание людей? И я пришёл к выводу, что это воспитание в духе толерантности, уважительности к любому народу у нас поставлено, мягко говоря, плохо, а если более резко сказать – отвратительно.

М. Нордштейн со своей книгой 2000-х гг., в которой он развил темы, затронутые в интервью. Фото: Balexus, «Википедия»

В Беларуси было уничтожено, по последним подсчётам, 810 тысяч евреев, вдумайтесь в эту цифру. Сейчас в Беларуси 10 миллионов, и если уничтожить 800 тысяч, а тогда было меньше населения – это уже катастрофа, а для евреев это очень большая катастрофа. Казалось бы, Беларусь, которая на себе испытала весь ужас фашистской оккупации, нынешнее правительство республики и нынешний президент должны задуматься о том, чтобы больше такого никогда не было. К великому сожалению, наш президент Лукашенко Александр Григорьевич заявил о своих симпатиях к Гитлеру, что, дескать, он поднял Германию, но как можно говорить – «поднял»? Он опустил её в бездну мракобесия; если убийство стало государственной политикой – это что? Поднять или опустить?

Сейчас мы общаемся с немцами, вчера беседовали с первым секретарём посольства Германии, немцы сейчас ужасаются, как это могло случиться? Там антисемитизму дан решительный бой, там не допускают фашистских организаций. Германия переболела этой болезнью, и я радуюсь за это государство, очень мудро поступили руководители, которые покаялись, наверное, начиная с Конрада Аденауэра. Это был мужественный шаг, они переступили через свои амбиции, а ведь народ был заражён этой болезнью, начиная с юнцов и заканчивая стариками.

Задумавшись, что такое фашизм и откуда берётся антисемитизм, приходишь к выводу, что фашизм очень живуч. Если наши власти будут сквозь пальцы смотреть на все эти выходки, то и у нас может быть фашизм. Фашизм – явление интернациональное, а не национальное, и теперь центр фашизма переместился в Россию. Там больше всего выходит антисемитских газет, где-то свыше ста пятидесяти, они идут и к нам в Беларусь.

Так вот, если говорить об антисемитизме, то сегодня является объективным то, что мы наблюдаем: вандализм на еврейских кладбищах, увы, имеет место, причём массовый вандализм. В 1991 году, в Борисове, повалено около 70 еврейских памятников, в 1994 году – свыше 90 памятников, осквернена братская могила, поломаны деревца, высаженные в честь праведников, это вообще надругательство над героями белорусского народа. Публикации в газетах: «Знамя юности» за июль 1995 года – появляется статья об убийстве царской семьи, в которой все смертные грехи, касающиеся убийства царской семьи, приписывают евреям. Газета «7 дней» в 1996 году пишет о чернобыльской катастрофе, и автор Шпадарук утверждает, что это диверсия всех тех, кто посвящён в тайны сионизма, знает, что все сатанинские дни начинаются с 26 апреля, поэтому к этому причастны сионисты, т.е. евреи. Как воспринимать это? Я считаю, что это бред и подстрекательство народа.

Также газеты «Знамя юности» и «Белоруссия» публикуют откровения Жириновского, без всякого комментария, о том, что в Беларуси средства массовой информации захватили бейтаровцы («Бейтар» – это молодёжная сионистская организация). Кстати, сейчас в Беларуси нет этой организации, была какая-то группка, но все они уехали в Израиль. Никакой отповеди не даётся, а идёт вот такая разнузданная пропаганда. Появляются надписи, листовки, открыто продавался ещё недели две назад в магазине на проспекте Скорины, 19, целый набор антисемитской литературы. А именно: «Протоколы сионских мудрецов», «Протоколы красных мудрецов», писания Жириновского, газета «Русский взгляд», пропитанная ненавистью не просто к сионистам, а к евреям.

Вернёмся к понятию «сионизм», у нас оно было ругательным. Что такое сионизм? Сионизм – это национальное движение еврейского народа, направленное на создание и укрепление еврейского государства, на консолидацию еврейства. Если бы русские, живущие в разных странах, считали Россию своей духовной родиной, если бы они хотели приехать в Россию, считалось бы это преступлением? Но сионизм стал бранным словом, появилось какое-то деление на евреев и сионистов. Любой человек, который считает себя евреем, считает Израиль своей духовной, исторической родиной. Израиль – колыбель человечества, по Библии, на горе Синай Моисею даны были десять заповедей, которые стали общечеловеческими. И если в Библии говорится об избранности еврейского народа – это не значит, что он лучше или хуже всех народов, это значит, что Всевышним на него была возложена миссия быть примером. Насколько евреи выполняют эту миссию – судить другим. Вот что я думаю об антисемитизме.

Да, меня это лично коснулось, но я не хочу нагнетать мировую скорбь. Естественно, мне очень жалко дачи, которая была сожжена 1 января этого [1997] года, жалко библиотеку, жалко архив, которые там погибли. Потом были надписи, фашистская символика у входа в мою квартиру, наверное, это всё-таки акт запугивания в мою сторону, акт предупреждения. Были анонимные звонки, опять же меня запугивали. Запугать меня – дело безнадёжное, убить можно, запугать – нельзя.

Возвращаясь к этому факту, мне очень прискорбно осознавать, что в некоторых СМИ появились публикации, которые искажают факты. Так, например, в журнале «Алеф» – это журнал, выходящий в Израиле, появилась такая статейка – «Белоруссия не для евреев». Информация в этой статье поставлена буквально с ног на голову, причём с первых строк. Автор описывает ситуацию, которая якобы связана с событиями, происходящими в редакции газеты «Авив хадаш», которая уже не существует: в неё врываются «боевики» и всё громят. Я в этой статье назван полковником, хотя полковником я никогда не был, у меня звание подполковника. Но не в этом дело, а дело вот в чём, что якобы в Беларуси уже начались погромы.

С какой целью писалась эта публикация, зачем? У нас нет погромов на сегодняшний день. Да, мы можем говорить об антисемитизме, мы критикуем наше правительство, хотим, чтобы оно было более целеустремлённым в этом отношении – это наше право. Но мы не говорим о погромах. Зачем же лгать? Такие сообщения дискредитируют борьбу с антисемитизмом, это лучший подарок антисемитам. Это – ложь, и как говорил Твардовский: «Одна неправда нам в убыток». Извините за резкость, но я считаю автора борзописцем. Я уже написал отзыв в газете «Авив», возможно, будет публикация в одной из республиканских газет. В других средствах массовой информации – телеканал НТВ, радио «Свабода», газета «Имя», «Народная воля» – информация была достаточно объективная.

Леонид Левин, а также представитель американской организации, которая называется, по старой памяти, «Национальная конференция в защиту советских евреев», беседовали с министром иностранных дел Иваном Антоновичем, довели до него вот эти факты. Антонович, со слов Левина, возмущался и обещал принять меры. А также было написано заявление за подписью Левина, которое было доведено до администрации президента. После этого заявления исчезла некоторая антисемитская литература. Хотя, например, с моим заявлением насчёт поджога дачи никто не разбирался, не искал какой-то истины, никто меня не вызывал, во всяком случае, я не удивляюсь. Но если хоть какие-то меры приняты, то можно порадоваться.

Беседовала Светлана Пискун

Источник: «Форум», № 5, лето 1997

Опубликовано 10.08.2021  19:40

Белорусский «айтишник» в Израиле

«Сначала эйфория, потом «снимаешь розовые очки». Белорус — о переезде в Израиль


Ксения Терешкова / 42.TUT.BY

«Здесь есть правило: никогда не груби официанту, потому что это твой будущий работодатель. У каждого есть стартап», — говорит про Израиль уроженец Минска Егор Стронгин. Белорус переехал в Тель-Авив в 2014-м, начинал с работы в небольшом стартапе и дорос до хорошей должности в Dynamic Yield — компании, которую купил McDonald’s. О жизни в Израиле, опыте работы в ИТ, разнице между белорусами и израильтянами и том, почему иногда личные качества важнее профессиональных, разработчик рассказал в интервью 42.TUT.BY.

Фото: из личного архива Егора Стронгина
Снимок Егора на выставке в Эдинбурге, Шотландия. Фото из личного архива Егора Стронгина
.

«У нас антисемитизм не по какой-то конкретной причине, а по традиции»

Егор Стронгин родился и вырос в Минске. Еще в школе он загорелся программированием, но родители видели парня в медицине. Поэтому Егор поступил в БНТУ на специальность «Биотехнические и медицинские аппараты и системы».

Но парень все равно не отказался от мысли об ИТ — так, на третьем курсе он стал программировать для деканата, даже написал программу автоматической печати справок для студентов. Параллельно работал в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, участвовал в разработке программы «Журнал операций», которая собирала и анализировала данные по всем операциям в больнице. Конечно, трудиться на двух работах в дополнение к учебе было нелегко, появились «хвосты», но, к счастью, студенту позволили перейти на свободное посещение.

После университета Егор трудился менеджером в представительстве немецкой медицинской компании, вел различную документацию по медицинским препаратам, написал и администрировал сайт. Платили ему немного — но зато в евро, что было важно во время очередного «финансового кризиса» в Беларуси.

— Не могу сказать, что эта работа приносила мне удовольствие. Получал копейки, ездил на стареньком Volkswagen моего года рождения. Но зато в этой компании я познакомился с будущей женой, которая однажды пришла в офис распечатать реферат у знакомой. Я сделал ей предложение на третий день знакомства! Ее мама была в шоке: кто женится через три дня? Но мы в браке больше десяти лет — и счастливы, — улыбается Егор.

В 2012 году буквально за один день парень решил: надо заниматься тем, что ты любишь, а не тем, что приходится, и ушел с работы.

— Открыл ИП и нашел первого клиента — знакомого, которому нужен был веб-сайт, — вспоминает он. — У меня за плечами не было ни курсов, ни сертификатов, всему учился по ходу работы. Деньги платили небольшие, но я был счастлив, что занимаюсь любимым делом, даже физически стал лучше себя чувствовать. В это время жена меня фактически содержала. Но мы решились на это ради будущего.

Через год Егор устроился в белорусский филиал российской компании «Телеконтакт», где его за несколько месяцев «подтянули» до среднего уровня программирования. Айтишник стал больше зарабатывать, семья купила машину поновее, сняла четырехкомнатную квартиру. Казалось, жизнь вошла в привычную колею — и тут брат Егора решил переехать в Израиль.

— Мы с женой подумали, что нам нечего терять, и мы тоже поедем — ведь всегда можно вернуться. Но за две недели до переезда брата взяли работать в «Яндекс» в Москву, так что в итоге в 2014-м уехали мы одни, — говорит Егор. — Я даже не знал, что у меня еврейские корни. Из-за того, что в 1990-е был очень сильный антисемитизм, отец не рассказывал о своем происхождении. Родители опасались, что в школе надо мной бы постоянно издевались. Даже когда уезжал, одна знакомая сказала: «Вообще-то жидов не очень люблю». Спрашиваю: «Почему?», а она отвечает: «Не знаю, родители так с детства говорили». У нас антисемитизм не по какой-то конкретной причине, а по традиции.

До переезда разработчик был в Тель-Авиве только в командировке и до конца не понимал, что это за страна.

— Тогда было можно взять 40 килограммов на человека. Мы купили большие тряпичные сумки, сложили вещи и полетели, — вспоминает айтишник. — В аэропорту по прибытии нам выдали израильские паспорта, около 2000 долларов в эквиваленте на семью, документы для открытия медицинской страховки и счета в банке. Государство оплатило и такси из аэропорта до места проживания.

Первый час в Израиле – оформление документов в аэропорту 29 августа 2014 года. Фото: из личного архива Егора Стронгина
Первый час в Израиле — оформление документов в аэропорту 29 августа 2014 года. Фото из личного архива Егора Стронгина
.

Для репатриантов правительство выделяет жилье. Так семья оказалась в маленькой квартире в Раанане — пригороде Тель-Авива. Чистый и красивый, но очень дорогой и религиозный город — «с вечера пятницы и до вечера субботы все было закрыто». Месячная аренда обходилась в районе 250 долларов — «для Израиля это почти бесплатно».

— Вся квартира — это кухня, санузел и единственная комната — по площади примерно 15−20 квадратных метров. Все жуткое, старое, в плесени. Я говорил жене: «Юля, а что мы только что сделали?» Переезд — это резкое падение уровня жизни. Живешь в комфортной квартире, каждый день можешь позволить себе ходить в ресторан, встречаешься с друзьями… И вдруг практически начинаешь все сначала.

У нас было очень мало денег — около 10 тысяч долларов. Для Израиля это ничто. Но жилье и денежные выплаты от государства (около 1000 долларов в месяц) делают переезд возможным, и полгода тебя бесплатно учат языку.

«Директор сказал: «Вот твой стол, чтобы в воскресенье был в офисе»

Иврит пара начала учить еще в Минске и прилетела в Израиль уже с базовым уровнем языка.

— В Израиле начали посещать школу иврита — ульпан. Занятия проходили с 8.00 до 13.00. Я всю жизнь был троечником, а тут меня вернули за парту, откуда я всегда хотел сбежать. Начал ныть жене, что больше не хочу ходить на занятия. На тот момент я буквально год назад поменял свою жизнь, стал программистом, и мне все нравилось — а тут отказался от того, что приносило удовольствие, — честно рассказывает разработчик.

Через месяц «без иврита, со школьным английским на уровне «London is the capital of Great Britain» и чистым опытом в ИТ-компании всего в один год Егор начал искать работу. Чтобы продать себя побыстрее, поставил низкую цену. Но и эта сумма «превышала минскую зарплату раза в четыре».

— Вскоре мне позвонил крупный инвестор и пригласил в стартап. Компания занимала одну маленькую комнату квадратов в десять. В ней работало четыре человека, и спинки стульев терлись друг о друга. У меня уже было предложение от другого стартапа, но директор ничего не хотел слышать. Такой наглости я раньше не видел. Он сказал: «Вот твой стол, чтобы в воскресенье был в офисе». Так «насильно» меня взяли в компанию, которая писала игру для фотографов.

Речь идет про стартап GuruShots, разработавший онлайн-игру для фотолюбителей, — на тот момент он был в зачаточном состоянии.

На первой работе в GuruShots был очень маленький офис и свой ноутбук, но потом стартап вырос и переехал. Фото: из личного архива Егора Стронгина
На первой работе в GuruShots был очень маленький офис и свой ноутбук, но потом стартап вырос и переехал. Фото из личного архива Егора Стронгина
.

Егора вначале взяли на Backend — писать на PHP, но вскоре ему пришлось начать изучать JavaScript: из стартапа уволился Frontend-разработчик, а другого найти не могли, так как «местные не пойдут в такой офис» — с маленькой зарплатой и без «плюшек». К счастью, Егору помогли ребята из его первой белорусской фирмы — «подтаскивали» его по скайпу. «Я даже платил им за консультации по часам как репетиторам», — добавляет айтишник.

«Я излечился от рака полностью. Мог остаться немым, но живу обычной жизнью»

К сожалению, через несколько лет после переезда Егору пришлось перенести еще одно испытание — онкологию. В 2017-м у мужчины на шее появилось уплотнение.

— Еще до переезда у меня были подозрения на рак легких. Постоянно болел зимой, наши врачи видели на флюорографии затемнения в легких и предполагали такой диагноз. Сделали мне около семи снимков за год и радиоактивное исследование в Боровлянах, даже предлагали вскрывать грудную клетку. Но до этого не дошло, — рассказывает айтишник. — Через три года работы в GuruShots у меня обнаружили рак щитовидной железы с метастазами на третьей стадии. Нужно было делать операцию, поэтому я обрадовался, что оказался в Израиле. Помню, местные врачи открыли карту поражений после аварии на ЧАЭС и сказали указать место, где я родился, после чего сказали: «Ну, все понятно».

К счастью, знакомые Егора нашли ему хорошего частного врача.

— Этот крутой профессор заверил: «Да я даже с закрытыми глазами это сделаю». Рак на третьей стадии оперировали один врач и медсестра. Сказали, что я родился в рубашке — я излечился от рака полностью. Мог остаться немым, но живу обычной жизнью. Инвалидность мне сняли через два года.

Это была частная операция, но страховка все покрыла. Более того — Егора не уволили, не отправили на больничный или в отпуск, а продолжили платить зарплату и дали после операции 3000 долларов.

— Сказали: «Ты там страдаешь, ну купи себе что-нибудь приятное! Порадуйся!» И это не богатые люди, а маленькая фирма, где спинки стульев трутся друг о друга, — вспоминает Егор. — Здесь очень важны семейные ценности. Тебя не выбрасывают на улицу, если что-то случилось. Допустим, если женщина беременна, все счастливы — беременных приглашают на интервью, нанимают на работу и повышают в должности перед родами.

К слову, в Израиле запрещено спрашивать про детей, беременность, возраст, статус и так далее. Здесь по закону тебя должны оценивать только как специалиста, который будет выполнять определенные функции. Если тебя спросят о семейном статусе, ты можешь подать в суд и получить компенсацию.

Это не гостиничный номер, как вы могли подумать, а платное послеродовое отделение в больнице Ихилов. У пары были естественные совместные роды без врачей. Фото: из личного архива Егора Стронгина
Это не гостиничный номер, как вы могли подумать, а платное послеродовое отделение в больнице Ихилов. У пары были естественные совместные роды без врачей. Фото: из личного архива Егора Стронгина
.

— В Израиле классная медицина. Ты платишь за страховку из своей зарплаты. Но, что бы ни случилось, государство тебя вытащит. Здесь существует страховка от потери работоспособности. То есть если я смогу доказать, что больше не смогу быть программистом из-за болезни или травмы, мне до конца жизни будут выплачивать мою зарплату.

Пенсия копится не из «чистых», а из «грязных» денег. Может дойти до того, что твоя пенсия будет равна зарплате. В случае смерти ее станут получать жена или дети. Пенсия — твой счет, твои деньги. Ты сам выбираешь фонд, который будет инвестировать твою пенсию. Ее можно снять до пенсионного возраста, заплатив подоходный налог. Многие, рискуя своим будущим, обналичивают деньги и покупают жилье.

В Израиле практически нет бездомных. Государство сделает все, чтобы ты заработал какие-то деньги. Здесь тебя не бросят на улице, существуют специальные фонды, которые помогают вытащить людей из нищеты.

И, конечно, стоит отметить нынешнюю вакцинацию: по словам Егора, в Израиле привита уже практически половина населения, выздоровело более 800 тысяч, и те, кто получил вакцину или перенес заболевание, являются обладателями «зеленого паспорта», с которым можно посещать людные места — от тренажерных залов до свадеб.

«Ночью пришло сообщение: «Поздравляю! Теперь вы сотрудник McDonald’s»

Через четыре с половиной года работы, добравшись до должности Head of Frontend, Егор решил, что пора переходить в более крупную фирму. Рассудил так: чем больше компания, тем больше возможностей.

— В 2019-м устроился в качестве Senior Web Developer в Dynamic Yield — компанию, которая занимается персонализацией данных. Через 28 дней произошло невероятное событие: ее за 300 миллионов долларов купил McDonald’s. Это приобретение стало крупнейшим для гиганта фаст-фуда за почти два десятилетия. Американская корпорация стала единственным владельцем, но Dynamic Yield сохранила определенную самостоятельность.

Ночью пришло сообщение: «Поздравляю! Теперь вы сотрудник McDonald’s». Корпорация, как оказалось, имеет отличную ИТ-базу. У нее больше 700 программистов по всему миру. В коронавирус это нас спасло, потому что McDonald’s никого не увольнял.

Сейчас я Frontend Expert и отвечаю за архитектуру JavaScript проектов компании, делаю Code Review и обучаю сотрудников. У нас классный офис в Тель-Авиве, но с апреля 2020-го работаем удаленно — нам выдали все необходимое оборудование. Мы с женой специально поменяли квартиру — взяли плюс еще одну комнату, чтобы у нас был полноценный домашний офис.

Офис Dynamic Yield. Фото: из личного архива Егора Стронгина
Офис Dynamic Yield. Фото из личного архива Егора Стронгина
.

Жена Егора тоже работает — она окончила университет по специальности «экономист»: работала репетитором по математике, главным бухгалтером, тестировщиком, была директором стартапа и бизнес-аналитиком в 1С. В Израиле сама каждый день по 8−9 часов в день учила программирование и через год без проблем нашла работу. Сейчас она возглавляет отдел разработки в крупной новостной компании.

«В компании, где я работал, была даже доля инвестиционного фонда Романа Абрамовича»

ИТ-сферу в Израиле называют high tech («хай-тек»). По словам разработчика, практически вся ИТ-активность приходится на три города: Тель-Авив, Герцлию и Хайфу.

Самый крупный центр — Тель-Авив. Практически все большие компании сосредоточены в Герцлии — у моря расположен целый район «хай-тека»: там находятся офисы Apple, Microsoft, Google, IBM, «Яндекс» и других корпораций. В этой стране также много средних и мелких ИТ-фирм — израильтяне даже называют себя нацией стартапов.

— В Израиле есть правило: никогда не груби официанту, потому что это твой будущий работодатель, — шутит Егор. — У каждого есть стартап. Здесь мыслят по-другому.

Как начинает работать стартап в Беларуси? Выбирают лучшие кадры, прорабатывают архитектуру — все должно быть идеально — подходят ко всему гиперответственно. А в бизнесе важна скорость. В Тель-Авиве важно быстро написать проект, продать его и думать над следующим.

Условный официант может написать демоверсию и получить за нее миллион долларов! Не надо годами сидеть над тем, что не получается, пробуй что-то новое. Здесь люди очень смелые. Подойди к любому на улице, спроси: «Ты хочешь быть директором стартапа?», и он скажет: «Конечно хочу». Подойди в Беларуси, и тебе ответят: «Нет, это надо долго учиться, много знать, я не справлюсь».

В офисе можно работать с собаками. Фото: из личного архива Егора Стронгина
В офисе можно работать с собаками. Фото из личного архива Егора Стронгина
На митинге в офисе. Фото: из личного архива Егора Стронгина
На собрании в офисе. Фото из личного архива Егора Стронгина

Егор рассказывает, что государственной поддержки стартапов нет, зато в этой стране много инвесторов.

— За счет надежной репутации Израиля они готовы вкладывать деньги в стартапы. Спрос на инновации такой, что зачастую крупных и средних компаний не хватает, и бизнес-ангелы идут даже в мелкие. Предпринимателям невыгодно держать деньги в банках — проценты очень маленькие — выгоднее рискнуть и вложить в стартап.

Есть и местные, и иностранные (в основном американские и китайские) инвесторы. Как оказалось, в компании GuruShots, где я работал, была даже доля инвестиционного фонда Романа Абрамовича.

В Израиле прогрессивный подоходный налог: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь.

— Налоги бешеные. Надо мыслить так: почти половину своего дохода ты отдаешь государству. Когда продают стартап — треть суммы уходит в бюджет, как будто государство является совладельцем. Поэтому экономика страны растет так быстро.

Егор говорит, что самые высокие зарплаты в Тель-Авиве, потом идет Герцлия. В стартапах небольшие деньги, но зато ты получаешь долю в компании — если ее продадут, получишь свою часть.

— Из-за прогрессивного налога бывают ситуации, когда тебе неинтересно зарабатывать больше. «Чистыми» ты получишь наравне с теми, у кого зарплата меньше, — добавляет собеседник. — В крупных компаниях сразу говорят, насколько они готовы повышать зарплату в год. В маленьких популярно пользоваться трюком оффера: идешь на собеседование в другую компанию, приносишь оттуда предложение о найме своему начальнику и говоришь: «Вот сколько я стою!» И ему приходится идти на уступки или расставаться с сотрудником.

«Нехватка кадров в ИТ катастрофическая. Если приехать в Израиль с опытом в программировании, то тебя оторвут с руками»

Тель-Авив. Фото: из личного архива Егора Стронгина
Тель-Авив. Фото из личного архива Егора Стронгина
.

По мнению Егора, в Израиле уровень знаний программистов гораздо ниже, чем в Беларуси. После полугодовых курсов — зарплаты, которые в нашей стране «крутому сеньору даже не снились».

— Здесь вся страна на ты, и людей берут по личным качествам. Есть такое понятие — «пожениться». На собеседовании вы должны «пожениться» с будущим работодателем. Люди подходят ко всему душевнее, им важно, какой ты человек. А если ты чего-то не знаешь, то тебя всему научат. Если увидят потенциал, то возьмут. Это больше азиатский принцип.

Рынок специалистов очень низкий: «сеньоров» почти нет, «мидлов» мало. Есть люди, которые не слишком близки к программированию. В Беларуси этот человек был бы профнепригоден, а здесь после курсов можно устроиться на 4000 долларов «грязными». Людей после университетов мало, обучение платное.

Нехватка кадров в ИТ катастрофическая. Если приехать в Израиль с опытом в программировании, то тебя оторвут с руками. Мы в свою компанию до сих пор не можем найти технического лидера. Но на «удаленку» не берем.

Возможностей для поиска работы много: LinkedIn, специальные сайты, HR-агентства. Очень популярен сайт runner.co.il. Загружаешь туда резюме, его получают все агентства — и твой телефон начинает разрываться.

Конечно, всегда сложно найти первое место работы, но потом уже будет легче. Поэтому рекомендую поставить цену ниже рыночной, получить опыт. Если вы хороши в программировании, то вас возьмут даже без особого знания языков. Говори как угодно, лишь бы тебя поняли. Я вот до сих пор не выучил иврит. Мой английский — на уровне Present Simple. Мне иногда говорят: «Егор, ты говоришь, как Борат из фильма». Что поделать: мне даются только языки программирования.

«Они удивляются белорусам, у которых к 35 годам уже 15 лет стажа. В Беларуси очень жесткий подход к кадрам»

Север Израиля очень зеленый. Фото: из личного архива Егора Стронгина
Север Израиля очень зеленый. Фот из личного архива Егора Стронгина
.

Поначалу было много непривычного. Например, Егора впечатлило, что в Израиле человек считается взрослым только после 30 лет.

— До этого возраста местные много путешествуют, пробуют себя в разных сферах, и только потом задумываются о карьере. Они удивляются белорусам, у которых к 35 годам уже 15 лет стажа.

В Беларуси очень жесткий подход к кадрам: если у людей конфликт на работе — это их личная проблема, люди по-настоящему обижаются друг на друга. Здесь вы с начальником можете орать друг на друга, потом он смотрит на часы — пришло время обеда — и говорит: «Пошли кофе пить». Все, конфликт окончен.

В Израиле все на ты. Здесь нет разницы между директором-миллионером и уборщицей. Они могут вместе пить кофе, дружить и встречаться за пивом после работы. Дресс-кода нет вообще. Директор крупной компании может ходить в сандалиях на босу ногу, шортах и майке. Здесь никто не гладит одежду — это трата времени. Сушить голову — тоже ерунда. Моешь утром голову, едешь на работу с мокрыми волосами, по дороге они высыхают. Белорусы не могут пойти «в люди» с пятном на майке, а израильтяне могут.

До переезда в Израиль Егор путешествовал мало. Но теперь все изменилось благодаря доступности лоукостеров.

— По площади Израиль меньше Могилевской области. Ты очень быстро объезжаешь всю страну. Поэтому израильтяне много путешествуют по миру. До коронавируса и рождения ребенка мы летали по два раза в месяц. Могли на выходные слетать попить кофе в Будапеште или поужинать в Париже. Билет в Европу у нас может стоить 50 долларов — здесь в кафе дороже сходить.

После прочтения этого текста может сложиться впечатление, что по приезде в Израиль все сложится само собой. Но, конечно, не все так просто. По словам Егора, у человека в эмиграции бывает несколько этапов осмысления новой реальности. Сначала эйфория — классная погода, жарко, море. Потом «снимаешь розовые очки» — все дорого, надо снимать жилье, платить по счетам, адаптироваться, искать работу. Дальше могут ухудшиться отношения в семье: переезд — большое испытание. Однако если это все преодолеть, то дальше станет легче.

— В чем-то мы потеряли: у нас нет своей квартиры. Аренда хорошей квартиры в Тель-Авиве обходится в 2100 долларов в месяц. У нас нет своей машины — но если ты живешь в Тель-Авиве, то она тебе не нужна. В Израиле развит общественный транспорт: поезд, автобусы. Можно взять такси, а для путешествий по стране — арендную машину.

Многие продукты стоят дешевле, чем в Беларуси. Когда мы последний раз были на родине, сильно удивились ценам в магазинах. Ну и в местном ИТ очень много бонусов: например, на еду компания выделяет мне 250 долларов в месяц.

Погода прекрасная! Голубое небо, солнце — ты заряжаешься позитивом и улыбаешься. Люди здесь неагрессивные. Те, кто приезжает, удивляется, что дети не дерутся, не отбирают друг у друга игрушки. Это что, какие-то особенные дети? Нет, обычные!

Когда-то здесь было страшно: обстрелы, теракты… Но сейчас в Израиле одна из самых сильных армий в мире. У нас все население боеспособно, в каждом доме есть бомбоубежище. Служить в армии престижно. В боевые войска конкурс! Люди подают в суды, если их не берут в определенную часть. Во всех резюме указано подразделение, в котором ты служил. И есть альтернативная служба — учить новых репатриантов ивриту, разрабатывать код для армии, смотреть на снимки из космоса, писать сайт учета продуктов в столовой, помогать старикам.

В армии каждый месяц платят стипендию, и по окончанию службы ты получаешь разовую выплату 6−12 тысяч долларов. Сумма зависит от вида войск.

Я переехал в Израиль и не разочаровался. Все трудности уже решены, мы привыкли к местному менталитету и традициям. Научились ходить на работу по воскресеньям, а по пятницам отдыхать. Переезд — самое большое испытание в жизни, очень трудное решение. Но не нужно бояться менять свою жизнь и пробовать что-то новое — ведь жизнь одна.

 

От ред. belisrael

Присылайте свои истории репатриации в Израиль и эмиграции в др. страны, а также выскажитесь по данной публикации.  

Опубликовано 23.03.2021  21:37

В. Рубінчык. Безназоўнае-2

Дзень добры, для каго ён добры! Чарговы «так сабе» тэксцік. Магчыма, ён і глядзеўся б лепей у фармаце відэадыскусіі, але я, на жаль ці на шчасце, не даспеў да таго, каб стаць: а) медыягладыятарам; б) бясплатным медыягладыятарам.

Тым не менш дазволю сабе нагадаць інтарэсант(к)ам, што ўлетку 2019 г. зарэгістраваў ютуб-канальчык, дзе цяпер амаль 18 відэа рознай якасці і даўжыні. Яны чакаюць на вашы прагляды, каменты. Напрыклад – вось яна, рэальная Шчучыншчына:

Чытач(к)ам, упэўненым, што мінулым разам я напісаў нешта не тое пра 100-годдзе БНР і дзейнасць Паўла Белавуса. Прапаную цікавыя ўрыўкі з кнігі «Беларускі Данбас» (аўтары – Кацярына Андрэева, Ігар Ільяш, 2020) у перакладзе з рускай:

Жорсткае задушэнне пратэстаў недармаедаў [у 2017 г.] і сфабрыкаваная «справа патрыётаў» зусім не паставілі крыж на прымірэнчым курсе. Гэты курс набіраў папулярнасць, нягледзячы ні на што. Праз год пасля таго, як па Мінску гойсалі аўтаматчыкі і раз’язджалі армейскія бронемашыны, галоўнай імпрэзай у дзень стагоддзя БНР стане не акцыя пратэсту, а святочны канцэрт з фудкортамі. Канцэрт (які атрымае назву «Свята незалежнасці») будзе санкцыянаваны ўладамі, пройдзе каля Опернага тэатра і збярэ амаль трыццаць тысяч гасцей. Мерапрыемства, без аніякіх сумневаў, было вельмі паспяховым, насамрэч святочным і патрыятычным. Але паралельна больш за сто чалавек будуць стаяць тварам да сцяны – так скончыцца спроба правесці мітынг пратэсту ў Дзень Волі. Больш за тое, нават гасцей «Свята незалежнасці», якія пасмеюць пакідаць канцэрт з нацыянальнымі сцягамі, АМАП будзе адлоўліваць на вуліцы і кідаць у аўтазакі. Нічога незвычайнага для Беларусі ў гэтым, здавалася б, няма. За выняткам адной акалічнасці: ініцыятыва правядзення паралельнага несанкцыянаванага мітынгу была паддадзена масаваму цкаванню з боку прыхільнікаў канцэрту. А больш за сотню адвольных жорсткіх затрыманняў прайшлі амаль незаўважанымі – галоўнай падзеяй дня ўсё роўна стаў святочны канцэрт каля Опернага тэатра. Культавая для нацыянальна-дэмакратычных сіл дата – Дзень Волі 25 сакавіка – упершыню за 22 гады пазбавілася акрэсленых пратэстных аспектаў. І ў 2019-м гэтыя аспекты не вернуцца.

Усё гэта было сведчаннем глыбокіх тэктанічных зрухаў у свядомасці беларускага грамадства. Адгэтуль ледзь не кожная спроба несанкцыянаваных пратэстаў набывала кляймо маргінальнасці і правакатарства… Каб стаць вядомым як «радыкал», зусім не трэба было рыхтаваць рэвалюцыю і запасацца «кактэйлямі Молатава». Досыць было заклікаць на несанкцыянаваны (няхай і абсалютна мірны) мітынг, шэсце або хаця б пікет. «Памяркоўныя» ж сыходзілі з таго, што варта пазбягаць прамых канфліктаў з уладамі і дзейнічаць толькі ў дазволеных рамках, каб унікнуць бессэнсоўных ахвяр. Гэткі ход думак пасля 2014 года паступова запанаваў.

Ясная рэч, бальшыня прыхільнікаў канструктыўнай (я б узяў гэтае слова ў двукоссе – В. Р.) пазіцыі прытрымліваліся названых перакананняў цалкам шчыра. Але гэтак жа відавочна, што маргіналізацыя пратэстнага руху была на руку рэжыму Лукашэнкі.

Дарэчы, Кацярына Андрэева разам з аператаркай Дар’яй Чульцовай была кінута за краты за дзёрзкі лістападаўскі стрым з «Плошчы Перамен», а яе з мужам кнігу ўлады РБ, падобна, рыхтуюцца ўнесці ў спіс «экстрэмісцкай літаратуры»: журналіста Рамана Васюковіча цягнуць да судовай адказнасці за яе перавозку. Таму, дый не толькі таму, – спяшайцеся чытаць і/або замаўляць (напрыклад, тут). Адзначу, што да тэлеканала «Белсат» здаўна стаўлюся насцярожана, але некаторыя яго карэспандэнты – малойцы.

Ілюстрацыя адсюль

Колькасць палітзняволеных у Беларусі набліжаецца да 300; мінімум адзін з іх (Ігар Лосік) ужо, выглядае, ні на кога і ні на што не спадзяецца… У ліпені 2020 г. я падзяліўся назіраннямі не без прагнастычных матываў:

Заходнія эліты, як паказвае практыка, усё часцей імкнуцца да Realpolitik. Іначай кажучы, панаракаюць на «недэмакратычнасць» выбараў, пагрозяць пальцам, можа быць, увядуць палавінчатыя санкцыі (як у пачатку 2011 г.), але «ўсё» не будзе адсунута «на гады», а галоўнае, не закрыюцца рынкі збыту і крэдытныя ліні… Калі гаварыць пра Трампа і яго атачэнне, яны не будуць рабіць рэзкіх рухаў перад выбарамі ў ЗША (дамовіліся ў пачатку 2020 г. з Лукашэнкам пра абмен пасламі – дык дамовіліся). Агулам, праз COVID-19 і гарадскія бунты амерыканскаму ўраду зараз і ў бліжэйшы час – яўна не да беларускіх пытанняў.

Цяпер, праз 8 месяцаў, магу сцвярджаць, што прагнозы ў цэлым спраўджваюцца. Пасол ЗША у Беларусі быў прызначаны ў снежні 2020 г. (з Джулі Фішар на пачатку лютага 2021 г. сустракалася Святлана Ціханоўская; няясна, што вырашылі дзве шляхетныя дамы, апрача таго, што кантакты трэба працягваць). Украіна – нягледзячы на баявую рыторыку – супрацоўнічае з Беларуссю эканамічна, купляе электраэнэргію. Дый тая ж Германія не вельмі згортвае супрацу: «15 студзеня 2021 г. адбыўся Навагодні Прыём Прадстаўніцтва нямецкай эканомікі (ПНЭ) ў Рэспубліцы Беларусь».

Яшчэ пасольства ЗША ў РБ адзначыла ў твітары 04.02.2021: «Злучаныя Штаты прадоўжаць выступаць за тых людзей у Беларусі і ва ўсім свеце, якія сутыкаюцца з велізарнай жорсткасцю, рэалізуючы свае фундаментальныя свабоды» (тут я наўмысна імітую бюракратычны слэнг; «Еўрарадыё» пераклала словы пасольства больш літаратурна, але менш дакладна). Вось толькі пяць тыдняў, якія мінулі пасля векапомных сустрэч «Фішар-Латушка» і «Фішар-Ціханоўская», не прынеслі палёгкі апанентам рэжыму ў Беларусі… 🙁 Абвінаваўчымі прысудамі скончыліся справы Кацярыны Андрэевай & Дар’і Чульцовай, Кацярыны Барысевіч & Арцёма Cарокіна, шытыя збольшага «белымі ніткамі», пакінуты без змен у абласным судзе даволі жорсткі вырак смаргонскаму прадпрымальніку Рамуальду Улану. Днямі следства прадоўжыла (да 8-9 мая) тэрміны ўтрымання пад вартай Максіма Знака & Марыі Калеснікавай. І г. д.

М. Калеснікава і М. Знак 

Крыху пра іншае. Ад самага пачатку яго прэзідэнцкай кар’еры Лукашэнку закідвалі нелюбоў да яўрэяў. Учынкі «самога» (напрыклад, у 2007-м, 2015-м), замалоты яго прапагандыстаў у апошні год як бы намякаюць, што папрокі не былі зусім беспадстаўныя, і вось «Еўрарадыё» падрыхтавала матэрыял «“Гэты поц зламаўся”: беларуская прапаганда не грэбуе антысемітызмам» (09.03.2021). Усё б нічога, ды многія прыклады прыцягнуты за вушы… Асабліва праблематычным выглядае раздзельчык «Гешэфт як сімвал зла» («Асобная любоў як у афіцыйных прапагандыстаў, так і ў нібыта ананімных тэлеграм-каналаў — да слова гешэфт. Гэта слова з ідыш, якое азначае выгадную здзелкуГэта слова з відавочным падтэкстам выкарыстаў і памочнік Лукашэнкі Валерый Бельскі: У Telegram-каналаў, якія выраслі на публікацыі матэрыялаў правакацыйнага, антыдзяржаўнага зместу, цяпер выдатны гешэфт»).

Хоць рэжце, не скемлю, з якога перапуду ў апошнім сказе быў заўважаны «відавочны» падтэкст. Алена Ціхановіч паведамляла гадоў 20 таму ў «Слоўніку Свабоды»:

Гешэфты — асноўны занятак гандляроў, перакупшчыкаў. Зрэшты, гэта шырэй, чым гандаль — любыя зьдзелкі, у аснове якіх — асабісты інтарэс. Слова, якое апярэдзіла англамоўны «бізнэс», — запазычанае зь нямецкай і асвоенае найперш беларускімі габрэямі. Гешэфт мае адценьне сакрэтнасьці — дасьведчаныя дзялкі вядуць свае справы не афішуючы іх, негалосна, з хітрымі манэўрамі, з лабавой ці абходнай тактыкай. Прадаць за тое, за што купіў, — ня бізнэс. Зрабіць добры гешэфт — мастацтваНайбольш выгадныя гешэфты цяпер робяцца палітычнымі мэтадамі.

Cлова «гешэфт» (далёка не самае абразлівае ў беларускай мове) даўно не адсылае ў працэсе камунікацыі найперш да ідышу і яўрэяў… «Буферная РБ выгадная і Крамлю, і Захаду – і як дыпламатычная пляцоўка, і як своеасаблівая афшорная зона для розных гешэфтаў», – пісаў я ў кастрычніку 2018 г.; чамусь ніхто не ўбачыў у гэтым сказе прыхаванага антысемітызму 🙂 Як і ў прымаўцы, некалі запісанай Рыгорам Барадуліным: «Дзе шэпты, там і гешэфты».

Калі больш сур’ёзна, то з пачатку 2000-х заўважаю дзіўную тэндэнцыю: «эксперты» ўсё часцей корпаюцца ў сімвалічных «антыяўрэйскіх актах», часцяком надуманых, кшталту продажу маечак з надпісам «Holocoste» на Нямізе ў 2017 г. або дзейнасці капелы «Жыдовачка» ў Барысаве. Разам з тым рэальныя праявы юдафобіі ды іншых фобій адступаюць на задні план… Зрэшты, у «грамадстве-спектаклі» наўрад ці можа быць інакш; у любым разе, лягчэй бараніць яўрэяў ад слова «жыд» або цёмнаскурых людзей ад слова «негрыта», чым рэальна ўкладвацца ў развіццё яўрэйскай або афраамерыканскай культуркі. Беларусь не аддзелена ад свету «жалезнай заслонай»; даведзеная да абсурду паліткарэктнасць мае прыхільнікаў і ў нашых краях.

* * *

Сёння зволены начальнік Следчага камітэта Беларусі Іван Наскевіч – мажліва, за тое, што ў лістападзе 2020 г. дапамог сесці ў лужыну «галоўнаму начальніку» (спярша СК, а потым Лукашэнка заяўлялі на публіку, што збіты 11.11.2020 Раман Бандарэнка быў п’яны). На месца Наскевіча прызначылі выхадца з КДБ. Ракіроўкі вышэйшых чыноў мяне мала хвалююць, але, раз ёсць нагода, звярну ўвагу на кур’ёз. Савецкі раённы аддзел Следчага камітэта па г. Мінску знаходзіцца па адрасе вул. Крапоткіна, 47, на тэрыторыі раёна… Цэнтральнага.

Шо, так можна было? Не, напэўна, закон гэткую «інтэрвенцыю» не забараняе, але дзіўнавата ўсё ж, што кіраўнікі Савецкага раёна не адшукалі на двух дзясятках квадратных кіламетраў памяшкання для «асоба важнай» установы! На месцы адміністрацыі Цэнтральнага раёна я б, турнуўшы людзей у пагонах, вярнуў у будынак ля трамвайнай лініі дзіцячую паліклініку, дзе яна і змяшчалася гадоў 25-30 таму. Гэта праўда, што высяляць следчых – «хлопотное дельце» (С); прасцей, вядома, змагацца з ды-джэямі ды графіці…

Агулам, нялішне паразважаць, а ці патрэбны народу Беларусі Следчы камітэт, які зрабіў берасцейца Генадзя Шутава вінаватым у тым, што яго забілі 11.08.2020? Жылі ж мы да 2012 года без гэтага ведамства – неяк выстарчала МУС, КДБ, пракуратуры, камітэта дзяржкантролю… Калі ўсё ж дапусціць, што СК патрэбны, застаюцца сумневы ў тым, што ён не мог бы абысціся без раённых прадстаўніцтваў, прынамсі ў Мінску. Стваралася новае ведамства ў 2011 г. як «мазгавы штаб» сілавікоў; ergo, для яго важнейшая канцэнтрацыя сіл, а не шматлікасць офісаў (для спраў лакальнага маштабу існуюць раённыя аддзелы ўнутраных спраў з участковымі).

Вольф Рубінчык, г. Мінск

11.03.2021

wrubinchyk[at]gmail.com

Апублiкавана 11.03.2021  20:53

Александр Фридман о французском философе и его связи с Беларусью

Александр Фридман. «Кровожадный стервятник цветных революций»: Бернар-Анри Леви, белорусская революция и антисемитизм

19 августа 2020 года французский либеральный философ и публицист Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy) встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской. Три дня спустя в известном французском еженедельнике Journal du Dimanche вышел созданный Леви апологетический портрет белорусской «музы революции», бросившей вызов «гротескной и кровожадной» тирании Александра Лукашенко. Не скрывая своего восхищения героиней статьи, которая только (да и то скорее вынужденно) начинает свой путь в большой политике и под давлением диктаторского режима покинула Родину, французский интеллектуал сравнил Тихановскую с Ангелой Меркель в молодости и даже с легендарной Жанной Д‘Арк[1].

25 августа в немецком журнале Stern[2], на следующий день в украинском издании Новое время[3], 28 августа на сайте, основанном бывшим российским олигархом и политузником Михаилом Ходорковским (русскоязычный ресурс МБХ Медиа)[4], а 4 сентября на страницах американского The Wall Street Journal Леви призвал Запад срочно поддержать «невероятного» (unlikely) лидера белорусской оппозиции Тихановскую и белорусов в их стремлении демократизировать страну[5].

Кто такой Бернар-Анри Леви, которого белорусские государственные пропагандисты с подачи своих московских коллег объявили «кровожадным стервятником цветных революций»? Какой нарратив [о] Леви распространён на постсоветском пространстве и в чём его особенности? Имеет ли этот нарратив определённый антисемитский характер? И какую роль в этом контексте играют российский философ Александр Дугин (р. 1962) и кремлёвский пропагандист Владимир Соловьёв (р. 1963)?

Бернар-Анри Леви: философ, писатель, публичный интеллектуал

Августовская встреча в Вильнюсе, статьи знаменитого философа в Journal du Dimanche и The Wall Street Journal поспособствовали созданию сентиментально-положительного образа Светланы Тихановской на Западе, а также привлекли внимание европейской и американской общественности к протестам в Беларуси. В самой Беларуси независимые СМИ, напротив, фактически не заметили публикации Леви, а госпропаганда отреагировала на них лишь по подказке «опытных российских друзей». Особую активность проявил обозреватель международного информагентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов (р. 1968), в прошлом украинский публицист и пророссийский активист на Донбассе, который после Революции Достоинства в Украине ударно трудится над формированием антиукраинского дискурса на российском телевидении[6]. В белорусском медийном пространстве публицист появился в августе 2020 года в рамках «братской пропагандистской помощи» из Москвы. Одержимый борец с западным либерализмом, Корнилов внимательно отслеживает политическую деятельность Бернара-Анри Леви и просто не мог не заметить «вмешательство» француза в белорусские дела. Создавая образ «белорусского майдана», в контактах между Тихановской и Леви он увидел примету скорой «украинизации» белорусских протестов[7].

В то время как белорусские и российские государственные СМИ запугивали свою аудиторию жупелом «кровавого» Леви, в соцсетях распространились слухи и конспирологические теории о якобы еврейском происхождении (израильском гражданстве) Светланы Тихановской, а также бывших претендентов на президентскую должность Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Этим «евреям» («израильтянам») отводилась роль марионеток настоящих «еврейских кукловодов цветной революции» в Беларуси – американского филантропа Джорджа Сороса и французского философа Бернара-Анри Леви[8].

Образ уроженца Будапешта Сороса (р. 1930) используется ещё с конца ХХ века в разных антисемитских конспирологических теориях как в Европе (Венгрия, Россия), так и в США. При этом филантроп, происходящий из ассимилированных еврейско-венгерских кругов, обычно не подчёркивает своё еврейское происхождение и даже поддерживает разные негосударственные и общественные организации, которые очень критически относятся к Государству Израиль и его политике[9].

Совсем иную роль «еврейский фактор» играет в жизни Бернара-Анри Леви, появившегося на свет в 1948 году в семье крупного лесопромышленника в алжирском портовом городе Бени-Саф[10]. Как и многие другие алжирские евреи, семья Леви в 1950-е годы перебралась во Францию. Леви поддерживает Израиль, притом что жёстко критикует политический курс премьер-министра Беньямина Нетаньяху, а разрешение арабо-израильского конфликта видит в имплементации принципа «два государства для двух народов»[11]. Показательно, что свою публицистическую и политическую деятельность французский философ не в последнюю очередь объясняет своей еврейской идентичностью. Леви считает себя продолжателем традиции библейского пророка Ионы: исполняя повеление Всевышнего, Иона направился с проповедью в Ниневию. Леви, в свою очередь, значительную часть своей жизни и много энергии потратил на распространение либеральных демократических ценностей среди неевреев и даже антисемитов в Ливии, в Украине и других странах[12].

Особое значение «еврейского фактора» для Леви подчёркивает и его вышеупомянутая статья о Тихановской в Journal du Dimanche. Вспоминая литовскую столицу, где прошла его встреча с белорусским политиком, автор обратил внимание читателей на памятник славному раввину XVIII века (Виленскому Гаону), а также на родной дом французского писателя еврейского происхождения Ромена Гари[13].

Как влиятельный советник французских президентов с начала 1980-х гг., вызывающий споры публицист и кинематографист, а также один из создателей антитоталитарной и критичной в отношении марксизма Новой Философии (Nouvelle Philosophie) BHL – эта аббревиатура уже давно стала «товарным знаком» Леви – имеет во Франции культовый статус и считается одним из главных современных французских интеллектуалов. В Европе Леви приобрёл известность как эксцентрический мыслитель, который с удовольствием провоцирует, поляризует и целенаправленно ищет внимание прессы[14].

Леви и постсоветское пространство

К СССР и Российской Федерации как преемнице коммунистической сверхдержавы Леви, «европеец французского происхождения»[15], всегда относился очень скептически. Не последнюю роль в его отрицательном восприятии Советского Союза явно сыграла антиизраильская и антисемитская политика Кремля до горбачёвской перестройки. Среди советских философов и историков француз ещё в первой половине 1980-х гг. был известен как антимарксист[16]. В 1980-е годы Леви с симпатией относился к борьбе афганских моджахедов против коммунистического режима в Кабуле, против советской интервенции. В последующее десятилетие философ в конфликтах на территории бывшей Югославии последовательно выступал против пророссийского авторитарного режима Слободана Милошевича в Сербии[17], а попытку чеченских сепаратистов создать независимое государство считал легитимным шагом[18]. В 2003 году Леви с большой надеждой воспринял «Революцию роз» в Грузии, а затем – радикальные реформы прозападного президента этой страны Михаила Саакашвили. Последнего Леви поддержал в августе 2008 года, когда во время российско-грузинской войны обвинил Москву в агрессии против Тбилиси[19].

В начале 2010-х гг. Бернар-Анри Леви был в авангарде западных интеллектуалов, которые, восхищаясь «Арабской весной», призывали к решительным действиям против давних союзников Кремля Муаммара аль-Каддафи в Ливии и Башара аль-Асада в Сирии[20]. В 2013 году Леви снова обратил своё внимание на Украину: ещё в 2004 году симпатии французского философа были на стороне «Оранжевой революции». В своём выступлении перед сторонниками Евромайдана в Киеве в начале февраля 2014 года Леви выказал свою солидарность с украинцами, которые борются не только с авторитарным коррумпированным режимом Виктора Януковича, но и с его российским патроном – опасным врагом либеральной демократии. В начале 2014 года Леви был уверен, что судьба Европы решится именно в Киеве[21]. В августе 2020 года место Киева занял Минск.

Интересно, что Леви ещё в мае 2020 года обратился к белорусской теме. В своей книге «Вирус в эпоху безумства», посвящённой пандемии коронавируса, он упомянул «безответственную глупость» белорусского руководства, которое, несмотря на распространение Ковид-19, даже не остановило местный футбольный чемпионат[22]. В августе и сентябре того же года Леви объяснял западному обществу, что в Беларуси происходят события, судьбоносные не только для этой страны, но и для всей Европы. Одновременно он жалел, что не может в этот исторический момент попасть в Минск[23].

Дорогу в «союзное государство» России и Беларуси французскому философу перекрыл, однако, не официальный Минск, а Москва. Деятельность на постсоветском пространстве и радикальная критика внутренней и внешней политики Кремля закрепили за Леви в РФ реноме ярого русофоба и врага России[24]. Ещё в 2015 году он попал в составленный российскими властями «чёрный список» иностранных граждан, которым запрещён въезд в Российскую Федерацию[25]. В 2010-е годы российская госпропаганда создала отрицательный (даже отвратительный), но для эгоцентрика Леви в некотором смысле довольно привлекательный образ «серого кардинала воинствующего либерализма», «радикального глобалиста», «вероломного организатора» украинского Евромайдана и иных «цветных революций»: странам, которые – как Беларусь в августе 2020 года – попали в поле зрения «кровожадного стервятника» Леви, грозят хаос и уничтожение. За фасадом либерала и демократа на самом деле скрывается зажиточный коррумпированный парижский бонвиван и нахальный, аморальный интриган, перед которым распахнуты двери Елисейского дворца и который умело манипулирует французской политикой[26].

Умышленно демонизируя Леви и значительно преувеличивая влияние философа на политическую жизнь Франции, московские авторы этого нарратива, вероятно, рассчитывали на распространённые в России, Беларуси, Украине и других постсоветских странах антисемитские стереотипы и конспирологические теории, а также опирались, среди прочего, на традицию советской антиизраильской пропаганды. Последняя представляла Францию «страной Ротшильдов» с сильным сионистским (еврейским) лобби[27].

Если в социальных сетях еврейское происхождение Леви почти всегда выходит на передний план, то российская государственная пропаганда (как российская, так и белорусская) этот факт обычно не выпячивает, стремясь избежать обвинений в распространении антисемитизма. И московские, и минские пропагандисты взяли на вооружение стратегию, апробированную в Венгрии Виктора Орбана во время кампании против Джорджа Сороса во второй половине 2010-х гг.: проправительственные СМИ активно пользовались антисемитскими клише и стереотипами, избегая, однако, открытых антиеврейских нападок на американского филантропа[28]. В случае Леви можно полагать, что Владимир Корнилов и его «белорусские ученики» вроде Андрея Кривошеева, Григория Азарёнка или анонимных авторов телеграм-канала «Желтые сливы» исходят из того, что библейская – так сказать, типично еврейская – фамилия Леви – является общепонятным шифром, который должен автоматически вызывать у читателей, слушателей и зрителей антисемитские ассоциации, а главное, убедить их в том, что за протестами в Беларуси скрываются зарубежные (еврейские) враги.

Леви, Соловьёв и Дугин

Особенно интересным представляется тот факт, что вышеуказанный образ врага Леви с некоторым субтильным антисемитским оттенком был создан прежде всего пропагандистами из окружения влиятельного российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьёва. К этой же среде принадлежит и бывший комсомольский инструктор из Донецка Владимир Корнилов. Активное комсомольское прошлое – один из малоизвестных фактов биографии уроженца Москвы Соловьёва, который успел в середине 1980-х гг. поработать в Комитете молодёжных организаций СССР и, возможно, сотрудничал с КГБ[29]. Сын еврея-преподавателя политической экономии, Соловьёв регулярно делает акцент на своём происхождении, использует тему антисемитизма и Холокоста для очернения Украины и Запада. Феномен советского антисемитизма для «гордого гражданина СССР» Соловьёва, напротив, не существует. Владимир Соловьёв не чурается сотрудничества с писателями Александром Прохановым, Захаром Прилепиным, либо с публицистом Николаем Стариковым и иными открытыми антисемитами. Разыгрывая «еврейскую карту», Соловьёв делит евреев на «хороших» (сторонники Кремля в России и за её пределами) и «плохих» (враги и критики Путина). Среди последних – российские либеральные политики и публицисты еврейского происхождения, опальный олигарх Михаил Ходорковский («российский Сорос»), украинский президент Владимир Зеленский и особенно его «западные хозяева» Сорос и Леви. Как фанатичный (по крайней мере, в публичном пространстве) сторонник Владимира Путина, Соловьёв стремится представить российского руководителя большим другом евреев и Израиля. На российского оппозиционера Алексея Навального, напротив, наклеивается опробованный в Беларуси ярлык фашиста, коллаборанта (идейного сторонника генерала Власова), а также воинствующего антисемита[30].

Еврей Соловьёв распространяет антисемитские конспирологические теории? На первый взгляд, парадоксальное явление, которое, однако, довольно легко объяснить. Как Соловьёв, так и его «еврейские эксперты» россиянин Евгений Сатановский, израильтянин Яков Кедми и немец Александр Сосновский, а также ещё один «борец с глобализмом», известный своими антисемитскими высказываниями российский соратник Джулиана Ассанжа Исраэль Шамир (р. 1947)[31], находятся под влиянием самого, пожалуй, радикального российского критика Леви на постсоветском пространстве – философа Александра Дугина. В отличие от Соловьёва и Корнилова, не говоря уже об их российских коллегах, которые в своих нападках на Леви никогда не обращаются к текстам француза, а сосредоточиваются исключительно на его политической деятельности, интеллектуал и полиглот Дугин хорошо знаком с творчеством Бернара-Анри Леви. Дугин, который с начала 2000-х возглавляет международное евразийское движение, тесно сотрудничает с «новыми правыми» в Европе и видит себя в авангарде борьбы с либеральной демократией и глобализацией, которую воплощает собой «апостол либеральной демократии» Леви[32]. В молодости радикальный антисемит – в конце 1980-х годов Александр Дугин входил в центральный совет московского черносотенного объединения «Память»[33] – философ-евразиец позже немного изменил свой взгляд на «еврейский вопрос». С конца 1990-х годов у Дугина прослеживается тенденция различать восточных (евразийских) и западных российских евреев[34]. Последние – враги России, как и «еврейский космополит» Леви, с которым Дугин в сентябре 2019 года провёл дебаты в Амстердамской опере и к которому он относится с нескрываемым презрением[35].

Встреча Тихановской и Леви обеспокоила Александра Дугина не меньше, а даже больше, чем Владимира Корнилова. Признав в конце августа 2020 года, что несменяемость власти привела к глубокому кризису в Беларуси и полагая, что режим «блестящего политика» Лукашенко скорее всего не выдержит этот новый, очень серьёзный вызов, Дугин отмечал, что «глобальная всемирная элита» в лице Леви сделала ставку на Тихановскую, а после победы в Беларуси попытается свергнуть и Владимира Путина[36].

В завершение надо отметить, что нарратив [о] Леви в 2020 году стал частью арсенала путинских и лукашенковских пропагандистов, укоренился среди определённой части сторонников Лукашенко (в том числе и евреев)[37] и продолжает использоваться в 2021 году. После штурма Капитолия в Вашингтоне в начале января 2021 года Бернар-Анри Леви осудил подзадоренную Дональдом Трампом толпу и назвал участников насильственной акции «гротескными фашистами»[38]. Реакция с востока Европы не заставила себя ждать. Владимир Корнилов ожидаемо раскритиковал «лицемерного» Леви, который поддерживает «майданы» в Украине и Беларуси, но не во Франции («жёлтые жилеты») и США[39]. Ещё дальше пошёл провластный белорусский телеграм-канал «Жёлтые сливы», объявивший еврейского философа «Геббельсом современности»[40]. Антисемитский нарратив вышел, таким образом, на качественно новый уровень, получив ещё и национал-социалистический компонент.

Перевёл с белорусского В. Р.

Источник (10.02.2021). На фото с abdziralovic.by – автор статьи, историк А. Фридман

* * *

Мнение редакции belisrael.info может не совпадать с мнением авторов

[1] Exclusif. BHL raconte sa rencontre avec l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa // Journal du Dimanche, 22.8.2020.

[2] Bernard-Henri Lévy, Swetlana Tichanowskaja gibt der Revolution in Belarus ein Gesicht // Stern, 25.8.2020.

[3] Бернар-Анрі Леві, Жанна д’Арк з Мінська. Яка вона — Світлана Тіхановська // Новое время, 26.8.2020.

[4] Бернар-Анри Леви, Жанна д‘Арк поневоле: интервью со Светланой Тихановской // МБХ Медиа, 27.8.2020.

[5] Bernard-Henri Lévy, Belarus’s Unlikely Opposition Leader // The Wall Street Journal, 4.9.2020.

[6] Корнилов Владимир // liga.net, 10.7.2020.

[7] Бернар-Анри Леви готовит репортаж о том, как «женщины сокрушают гротескную белорусскую диктатуру» // tvr.by, 20.8.2020; Киевский и белорусский майдан создают по одним технологиям. Владимир Корнилов о ситуации в Беларуси // tvr.by, 22.8.2020.

[8] Сколько Родин у претендентов на пост белорусского президента Появилась занимательная информация // mediabrest.by, 21.8.2020; Сергей Ушаков, Архитектор геноцида Бернар-Анри Леви прилетел на помощь Тихановской // Журналистская правда, 20.8.2020.

[9] Emily Tamkin, Five myths about George Soros // The Washington Post, 6.8.2020.

[10] См., например: Philippe Boggio, Bernard-Henri Lévy: Une vie, Paris 2005.

[11] Tirdad Derakhshani, Bernard-Henri Lévy on Jewish moral responsibility // The Philadelphia Inquirer, 9.1.2017.

[12] Bernard-Henri Lévy, The Genius of Judaism, New York 2017, p. 157.

[13] Exclusif. BHL raconte sa rencontre avec l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa // Journal du Dimanche, 22.8.2020.

[14] Arno Frank, Bernard-Henri Lévy: Minister für Eitelkeit // Der Spiegel, 5.4.2019.

[15] Lara Marlowe, A new battle for civilisation’: Bernard-Henri Lévy’s war on populism // The Irish Times, 13.4.2019.

[16] Юрий Н. Афанасьев, Историзм против эклектики. Французская исrорическая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии, Москва, 1980, с. 226; Юрий М. Каграманов, Метаморфозы нигилизма: О «новых философах» и «новых правых», Москва, 1986, с. 7.

[17] Lara Marlowe, A new battle for civilisation’: Bernard-Henri Lévy’s war on populism // The Irish Times, 13.4.2019.

[18] Alexander Cherkasov & Dmitry Grushkin, The Chechen Wars and the Struggle for the Human Rights // Richard Sakwa (ed.), Chechnya: From Past to Future, London 2005, p. 131–155, тут 133.

[19] Bernard-Henri Lévy, Choses vues dans la Géorgie en guerre // Le Monde, 19.8.2008.

[20] Jill Lawless, Breeze of Arab Spring felt on Cannes red carpet // The Times of Israel, 26.5.2012.

[21] На Майдані виступив французький письменник Бернар Анрі Леві // Espreso.TV, 9.2.2014; Bernard-Henri Lévy, Maïdan et l’extrême droite : stop à la désinformation de M. Poutine // La Règle du jeu, 25.2.2014.

[22] Bernard Henri-Lévy, The Virus in the Age of Madness, New Haven Conn. 2020.

[23] Exclusif. BHL raconte sa rencontre avec l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa // Journal du Dimanche, 22.8.2020.

[24] См., например: Bernard Henri-Lévy, The True Targets of Putin’s Travel Ban // The Wall Street Journal, 2.6.2015.

[25] Eugénie Bastié. Bernard Henri-Lévy et Cohn-Bendit sur la liste noire du Kremlin // Le Figaro, 30.5.2015.

[26] См., например: Владимир Корнилов, Болезненное внимание. Скорее бы Бернар-Анри Леви разлюбил Украину // rian.com.ua, 4.2.2015; Андрей Сидорчик, Кровавый Леви. За Белоруссию взялся «серый кардинал мирового либерализма» // Аргументы и факты, 20.8.2020; Антон Подковенко, Любитель крови и «режиссер Евромайдана» Бернар-Анри Леви встретился с Тихановской // vesti.ru, 21.8.2020.

[27] Среди советских «антисионистских публицистов», уделявших особое внимание Франции, следует отметить и старшего научного сотрудника Института философии и права Владимира Я. Бегуна (1929–1989). О Бегуне см.: Alexander Friedman, Antizionismus und Anti-Masonismus in der Sowjetunion nach dem israelisch-arabischen Sechstagekrieg (1967). Der Verschwörungstheoretiker Vladimir Ja. Begun (1929–1989) // Claus Oberhauser (Hg.), Juden und Geheimnis. Interdisziplinäre Annährungen, Innsbruck 2015, S. 137–151.

[28] Ivan Calmar, Islamophobia and anti-antisemitism: the case of Hungary and the ‘Soros plot’ / Patterns of Prejudice, Vol. 54, Issue 1-2 (2020), p. 182–198.

[29] Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля // gordon.ua, 21.10.2020.

[30] Соловьев: Навальный ненавидит меня, потому что я еврей // vz.ru, 19.1.2021; СОЛОВЬЕВ // Telegram, 23.1.2021.

[31] Исраэль Шамир, Ассиметричный ответ Путина, Москва, 2014.

[32] Andreas Umland, Kulturhegemoniale Strategien der russischen extremen Rechten. Die Verbindung von faschistischer Ideologie und metapolitischer Taktik im „Neoeurasismus“ des Aleksandr Dugin // Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Jahrgang 33, Heft 4 (2004) , S. 437–454; Mark Segdwick, Occult Dissident Culture: The Case of Aleksandr Dugin // Birgit Menzel, Michael Hagemeister & Bernice Glatzer Rosenthal (eds.), The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions, Munich 2011, p. 273–292.

[33] Stephen E. Atkins (ed.), Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups, Westport Conn. & London 2004, p. 81.

[34] Александр Дугин, Евреи и Евразия // Завтра, 25.11.1997.

[35] Александр Дугин, Леви // dugin.ru; Александр Дугин, Бернар-Анри Леви — философ на службе у глобализации // Изборский клуб, 29.10.2020. См. также дебаты между Дугиным и Леви: https://www.youtube.com/watch?v=x70z5QWC9qs

[36] Аля Самитова. Рядом с Тихановской появился «серый кардинал»: Белоруссии угрожает кровавый сценарий // Царьград ТВ, 21.8.2020; Александр Дугин: Россию ожидает то, что постучалось к Лукашенко уже сейчас // Радио Комсомольская правда, 26.8.2020.

[37] Alexander Friedman, Belarusian Revolution 2020: Jewish Perspectives // Ab Imperio 3/2020, p. 323–348, тут 329, 336.

[38] Bernard-Henri Lévy // Twitter, 6.1.2021.

[39] КОРНИЛОВ // Telegram, 6.1.2021.

[40] Желтые сливы // Telegram, 9.1.2021.

Опубликовано 05.03.2021  13:03

В. Рубинчик. Посреди зимы

Шалом? Судя по всему, довольно скромно прошёл в этом году день памяти жертв Катастрофы в Пинске. Всё же «столица Полесья» провела памятный вечер. Как сообщает «Радыё Рацыя», демонстрировались документальные ленты, звучали воспоминания о гетто. Участник вечера Николай Горин отметил: «Надо понимать, как это было устроено в те времена… Одних людей низвели до уровня уничтожения и унижения, а другие стали палачами. Нельзя эту тему забывать, сколько бы лет ни прошло. Потому что не закрылась она с победой над нацизмом».

В Минске в Белгосфилармонии (далеко не впервые) состоялся мемориальный концерт «Жёлтые звёзды».

А в Гродно, как пишет Руслан Кулевич с «крамольного» ресурса hrodna.life, «актеры фрик-театра Гексоген прошли в костюмах узников гетто по центру Гродно. Акцию организовали, чтобы напомнить горожанам о погибших в лагерях смерти соотечественниках» (27.01.2021). Руководитель театра Василий Калач сказал:

Мы, артисты фрик-театра «Гексоген», не иудеи. Тема жертв Холокоста — лишь частица нашей работы. Но гродненское гетто — историческая реальность нашего города. Свидетельство боли, крови, грязи и слёз. Свидетельство чудовищных преступлений озверевших фанатиков. Свидетельство внутреннего героизма жителей Гродно — евреев-жертв Холокоста и тех, кто, рискуя жизнью, спасал их после расформирования гетто.

Мы не умеем писать статьи, работать с архивами, устраивать манифестации. Мы умеем другое. Мы умеем погрузиться в воспоминания. Пропустить через свою душу. И прожить для тех, кто на нас смотрит, всё то, о чём зритель может даже не догадываться. И мы делаем это.

Что ж, душевно. Может, Василий и его товарищи об этом пока не догадываются, но они восстанавливают в обществе баланс добра и зла, нарушаемый моральными уродами из «СБ». Один из них, «золотушное перо», в тот же день поглумился над рассказом о девушке, не плакавшей, когда погиб Роман [Бондаренко] – «не погиб, а умер после драки в чужом дворе. Нечего реветь». Я хоть и вредный, но не зловредный, потому скажу о бывшем КВН-щике всего лишь словами из старой песни: «Робот, ты же был человеком… ты смешно кукарекал…»

Появилось предварительное расследование того, что делалось вечером в Центральном районе Минска 11.11.2020. Оно озвучено инициативой BYPOL, за которой стоят «бывшие» силовики (или не только бывшие?). Собственно, о том, что следы «ленторезов», нанесших роковые травмы Роману Бондаренко, тянутся к госорганам, было известно и раньше – как и о том, что Роман в тот вечер не был пьян, а значит, высшие чиновники РБ нагло врали, – но некоторые детали теперь прояснились.

Есть в публикации BYPOL пассажи, которые меня не убедили: например, на основании cведений о местоположении мобильного телефона, принадлежавшего Анне Эйсмонт, делается вывод о присутствии Анны на площади Перемен…

Улица Щедрина, и даже Орловская, не граничат с двориком, находящимся между Каховской, Червякова и Сморговским трактом.

1 примерное расположение ретранслятора на Щедрина, 83; 2 – предполагаемая локация телефона А. Эйсмонт (парковка у Орловской, 40а); 3 – место трагедии (пл. Перемен)

Да уж, появление вечером 11 ноября телефона А. Эйсмонт, а то и самой телеведущей, в этом не самом фешенебельном районе выглядит крайне подозрительно… Допускаю, что спустя 35-40 минут после своего вечернего эфира она подвозила «ленторезов», к тому времени уже атаковавших Романа (между 22:10 и 22:20). Было ли это осознанным участием в «акции», либо журналистку использовали «втёмную», апеллируя к её родственным связям, должны выяснить компетентные органы. Вернее – должны будут выяснить; скорее всего, уже после смены власти.

Очень верно BYPOL во вступлении к своему расследованию пишет о том, что прокурорская проверка «в порядке ст.174 УПК по факту смерти Р.Бондаренко» недопустимо затянулась… Однако увещевания со ссылкой на нормы Уголовно-процессуального кодекса в ближайшее время вряд ли сработают, ведь правящая верхушка чувствует себя как на войне, где «иногда не до законов».

Лично мне представляется, что небезызвестный пост А. Эйсмонт в инстаграме говорит скорее в её пользу: раз дама выплёскивает эмоции, она ещё не (совсем) роботизировалась, а значит, способна к эмпатии. Да и «народный» топоним, заявивший о себе лишь в начале сентября 2020 г., она не отрицает: «в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен». А вдруг дозреет до чистосердечного признания? Аnne, если ты меня слышишь… 🙂

Вот начальник местной академии наук словно бы услышал меня, твердившего о девальвации рационального мышления и вытекающей из этого небезопасности атомной станции! Представьте себе, сам Владимир Гусаков 27.01.2021 прокомментировал неоднократные остановки энергоблока АЭС за неполные три месяца: «Никаких сбоев, неполадок, экстраординарных ситуаций нет. Это технологические остановки, поскольку отрабатываются разные режимы. Это все под контролем, все по плану, и все в нормальном режиме. Информация и домыслы могут быть разные, но они абсолютно не имеют никакой под собой почвы». Любопытно было познакомиться с мнением доктора экономических наук (в языкознаньи тоже «знает толк»!) по проблемам технологии и ядерной безопасности… Впрочем, если перед ним ставилась задача «успокоить народ», то она не достигнута. От «народа» последовали ехидные реплики вроде: «Тестируйте, проводите наладку, включайте, выключайте, а потом только торжественно открывайте», «То есть отключение генератора защитой – это норма? Жги дальше», «В Чернобыле тоже отрабатывали разные режимы. Доотрабатывали»

Всеведущие почётный доктор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, академик Украинской академии аграрных наук, академик Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан В. Г. Гусаков (фото: sib-science.info) и Заместитель председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, директор Института генетики, Герой Социалистического Труда, восьмикратный кавалер Ордена Ленина, лауреат Сталинских премий Трофим Денисович Л… Найдите уже 10 отличий, а?

Ещё один государственный утешитель из Национального пресс-центра (27.01.2021): «Электростанция [Островецкая АЭС] работает в штатном режиме, по каждому случаю дает комментарии лично премьер-министр. Я уже не говорю о министре энергетики. Каждый случай рассматривается, — отметил Андрей Косовский, первый заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям, кандидат экономических наук».

Как министр энергетики, так и премьер-министр в РБ назначаются одним человеком (который в марте 2020 г. «коронавируса не видел») и подотчётны, фактически, лишь ему. Короче, лучше бы в пресс-центр запустили специалиста из института физики 🙂

Тем временем Олег Трусов, историк-археолог, тщательно изучавший памятники монументального зодчества, решил высказаться о событиях 1940-х гг.: «У партизан был от Берии приказ: процент на евреев, сколько можно брать в отряд их». Читал я в своё время и о войне, и о нехорошем Берии, но впервые слышу о том, что Лаврентий Палыч навязывал советским партизанским отрядам некую процентную норму. Если кто-то может уточнить, что имелось в виду, – милости прошу. Пока же склоняюсь к мысли о том, что Олег Анатольевич поспешил со своим откровением. Как и его младшая коллега Елена Петровна Гросс в своей статье 2020 г. поторопилась вывести парадокс: «при одновременном сокращении численности евреев [в Беларуси] усиливается активность общины». Не то, чтобы я был кромешным пессимистом, но пик активности в работе еврейских организаций наблюдался, пожалуй, во второй половине 1990-х годов, от силы до 2002–2003 гг. Затем началось топтание на месте и спад, озаряемый вспышками вроде «Litvak Klezmer Fest» 2019 г. (правда, «община» имела весьма опосредованное отношение и к подготовке того клезмерского фестиваля, и ко многому другому).

Писал уже пару месяцев назад, что власти собираются назвать улицы на территории комплекса «Минск-Мир» именами Леонида Левина и Михаила Савицкого. Как пожелали, так и сделали: решение утверждено горсоветом 24.12.2020, официально опубликовано 14.01.2021.

Что-то не симпатичен мне «Герой Беларуси», художник, полагавший, что «вся мировая политика имеет в своей основе войну между иудаизмом и христианством» (М. Савицкий видел себя, разумеется, не на стороне иудаизма, где «по талмуду» якобы «только еврей человек, любой другой – скотина»). Столь милые высказывания М. С. допустил в интервью 2002 г. – цитирую их сейчас по статье Александра Бурьяка, который, даром что великий путаник, иногда выдаёт на-гора неглупые суждения. В своё время я сам видел одиозное интервью в газете «Русский вестник» – его Савицкий так и не дезавуировал… 🙁

Из «Мы яшчэ тут!», № 16, апрель 2006 г. «Авив» и «Берега» тогда промолчали

Моё мнение о Л. Левине, обнародованное в 2015 г., по сути не изменилось, и никто не опроверг ни единого факта, приведенного в той слегка нашумевшей статье. Могу добавить, что в воспоминаниях, записанных заслуженным архитектором незадолго до смерти, мягко говоря, преувеличена его роль в присвоении Маю Данцигу (1930–2017) звания народного художника Беларуси (1995): «Мы ходили на прием к заместителю Председателя Совета Министров Белоруссии Снежковой Нине Леоновне. Тогда я поставил перед ней вопрос о присвоении Майю Вульфовичу Данцигу звания Народного художника Белоруссии. Вопрос был решен положительно». Нина Снежкова (1926–2008) занимала указанную должность до 1985 г. Далее, не двигали Яков Гутман и Леонид Зуборев Левина в «еврейские лидеры Минска» перед собранием 1988 г.; Л. Зуборев – от слова «совсем», как легко понять из его статьи, а Я. Гутман стал «ходоком» гораздо позже, когда приискивались кандидатуры на должность «всебелорусского еврейского лидера». Из письма Я. Г. (02.01.2015):

Левин в то время был заместителем у Данцига (в Минском обществе еврейской культуры – В. Р.). Особенного рвения в работе с его стороны я не помню. Когда создавали его контору (нынешний СБЕООО – В. Р.) и стало известно, что Боря Минков и Гарик Хайтович рвутся в вожди, я решил, что ни один, ни второй для этого не годятся. Левин лауреат всяких премий, вхож во властные кабинеты и т. д. Я пошел к нему домой, рассказал о том, что идет работа над созданием республиканской организации. Сказал, что он должен быть руководителем. До сих пор помню его улыбку, вернее, ухмылку. Всё остальное было делом техники. Они, естественно, не могли конкурировать с ним. Все эти дела одна из крупнейших моих ошибок в еврейской работе. Думал, что смогу работать с ним. Я официально представлял тогда Комитет по сохранению еврейского исторического наследия в СССР (президент – Райхман из Канады). Уже шла работа на кладбищах в Радуни и Воложине.

Кто-то скажет, что сейчас в Беларуси более двухсот политзаключённых (от Актистова до Ярошевича; по некоторым данным, их 330), и к чему ворошить прошлое? Но политзэки рано или поздно выйдут, а «осадочек» от улиц, названных в честь сомнительных личностей, останется. Ладно, переживали и не такое…

У пл. Перемен растёт саженец сосны кедровой, подаренный жителями другого протестного квартала в октябре 2020 г. Даже «отмороженные ябатьки» не осмелились затоптать. И весна уже не за горами.

Вольф Рубинчик, г. Минск

29.01.2021

wrubinchyk[at]gmail.com

Опубликовано 29.01.2021  15:13

Евреи современной Беларуси: живое сообщество или «единица памяти»?

Пишет Елена ГРОСС

ИЕАЕИ January 21, 2021

Демографические аспекты

Описание современного состояния еврейской общины Беларуси уместно начать с оценки ее численности. Последняя перепись прошла в октябре 2019 года, но данные о национальном составе населения пока не обнародованы.

Согласно же переписи 2009 года в стране проживали 13 тысяч евреев, то есть 0,14% из 9,5 миллионов населения Беларуси. (По переписи 1999 года, евреи составляли 0,28% — менее 28 тысяч человек из 10 миллионов граждан). Падение численности еврейской общины связано с ее естественной убылью, а также эмиграцией. Общинные организации Беларуси в 2018 году заявляли о 9-15 тыс. евреев, живущих в стране (встречаются и другие данные — 30-40 тыс.). Израильские демографы (Серджио Делла Пергола, Марк Тольц) оценивают численность этнического «ядра» еврейской общины Беларуси в 13 тыс. человек, а «расширенную еврейскую популяцию», включая совокупность лиц, подпадающих под критерии израильского Закона о возвращении, в 33 тыс. [1]. В первом случае речь идет о «минималистском» подходе, фиксирующем лиц гомогенного еврейского и смешанного происхождения, обладающих устойчивой еврейской идентичностью. Во втором — учитываются остальные сегменты еврейского сообщества, включенных в так называемую «расширенную еврейскую популяцию». Enlarged Jewish population — термин, предложенный группой американских исследователей и адаптированный к постсоветским реалиям Е. Андреевым, А. Синельниковым и М. Тольцем. В эту категорию входят, помимо этнических евреев, также лица еврейского и смешанного происхождения, в ходе переписи определившие себя как неевреи, и нееврейские члены домохозяйств евреев [2].

Национальный состав населения Республики Беларусь (человек) по данным статистического комитета [3]

1959 1970 1979 1989 1999 2009
Все население 8055714 9002338 9532516 10151806 10045237 9503807
Евреи 150084 148011 135450 111977 27810 12926

 

Всего, человек В том числе Городское население Сельское население В процентах к общей численности населения
мужчины женщины
Евреи 12926 6692 6234 12611 315 0,1

По данным Национального статистического комитета (НСК) Республики Беларусь на момент переписи в стране проживали представители около 140 национальностей и народностей. В десятку наиболее многочисленных, кроме белорусов, русских (8%), поляков (3%) и украинцев (2%), входили евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы. Согласно переписи, численность представителей наиболее многочисленных этносов, как и населения страны в целом, сократилась по сравнению с 1999-м годом. Наиболее существенно уменьшилась численность евреев (в 2,2 раза), украинцев и русских (на треть в обоих случаях), а также цыган (на 29%). По мнению экспертов НСК, это связано как с естественной убылью населения, так и с миграционным оттоком. Также отмечалось, что при проведении переписи ответы на вопрос о национальности записывались со слов респондентов по их желанию, а национальность детей определялась родителями. В переписной лист вносились все названия национальностей и этнографических групп, включая общепринятые и самоназвания [4].

Организационные формы

Перейдем к анализу деятельности еврейской общины — более или менее организованной части общества, заинтересованной в сохранении и трансляции религиозных, культурных ценностей и традиций евреев. В белорусском контексте речь идет о религиозных общинах и национально-культурных объединениях. Наиболее достоверными представляются данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей — органа, осуществляющего функции государственного управления в этноконфессиональной сфере. В список национально-культурных общественных объединений, зарегистрированных в Республике Беларусь (по состоянию на 1 января 2019 г.), включены 43 еврейские организации, из них в:

Брестской области — 8

Витебской области — 8

Гомельской области — 4

Гродненской области — 4

Минской области — 4

Могилевской области — 4

г. Минске — 11.

Следует отметить, что всего учет ведется по 193 объединениям, представляющим 25 национальностей [5].

Государственная поддержка уставной деятельности национально-культурных объединений предусмотрена Программой развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом, утверждаемой раз в пять лет.

В целях диалога и обмена опытом при Уполномоченном по делам религий и национальностей был создан Консультативный межэтнический Совет, в состав которого вошел председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин (сейчас — В. Черницкий) [6].

В качестве примера еврейских национально-культурных объединений можно привести организации,зарегистрированные главным управлением юстиции Мингорисполкома (по данным на 6 февраля 2019 г.): Минское благотворительное общественное объединение «Гилф» (111 чел.), Минское общественное объединение еврейской культуры имени Изи Харика (78 чел.), Общественное объединение «Еврейский Студенческий Культурный Центр «Гилель» (750 чел.), Молодёжное общественное объединение «Еврейская община «Ашомер Ацаир» (16 чел.), Молодежное общественное объединение «Культурная инициатива «НЭШЭР» (11 чел.), Общественное объединение «Минская еврейская община» (10 чел.) [7].

Наиболее многочисленным национально-культурным объединением является Союз Белорусских еврейских общественных объединений и общин (СБЕООО), включающий 45 еврейских организаций в 20 городах Беларуси, в том числе 7 республиканских структур. СБЕООО выпускает газету «Авив» и журнал «Мишпоха» (публикует прозу, поэзию, публицистику, исторические эссе, статьи по проблемам философии, социологии и демографии) [8].

Что касается религиозных общин, в Республике Беларусь зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. Общая численность религиозных организаций достигла 3550 (включая 175 религиозных структур, имеющих общеконфессиональное значение (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные заведения), и 3375 религиозных общин). В три иудейских религиозных объединения входят 53 религиозные общины, располагающие девятью культовыми зданиями. Верующие принадлежат к трем направлениям: ортодоксальному, хасидскому (Хабад) и прогрессивному.

Религиозные организации, зарегистрированные Уполномоченным по делам религий и национальностей (на 1 января 2019 г.)[9]

Наименование конфессии Религиозные объединения Миссии Духовные учебные заведения
Иудейская религия [10] 2 1 [11] 1
Прогрессивный иудаизм 1

Религиозные общины в Республике Беларусь (на 1 января 2019 г.) [12]

Наименование конфессии Брестская обл. Витебская обл. Гомельская oбл. Гродненская oбл. Могилевская oбл. Минская обл. Минск Всего по стране
Иудейская религия 5 5 7 1 15 3 3 39
Прогрессивный иудаизм 2 3 1 2 2 1 3 14
Всего 764 552 423 485 291 707 153 3375

Сведения о культовых зданиях религиозных общин в Республике Беларусь (на 1 января 2019 г.) [13]

Наименование конфессии Брестская обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Могилевская обл. Минская обл. Минск Всего по стране
Иудейская религия

Прогрессивный иудаизм

1 2 1 1 1 1 2 9
Всего 655 454 284 522 196 519 54 2684

Религиозные объединения:

Иудейское религиозное объединение (ИРО) в Республике Беларусь — одно из старейших иудейских объединений в современной Беларуси создано более 15 лет назад и относится к ортодоксальному иудаизму. Объединению принадлежит синагога на ул. Даумана в Минске. Председателем ИРО является Г. Л. Хайтович. Объединение издавало газету «Берега» (последний номер вышел в январе 2018 г.) [14].

Хабад или любавичский хасидизм. Центром объединения является синагога на ул. Кропоткина в Минске. Это единственная столичная синагога, занимающая свое оригинальное здание (Центральная минская синагога на Кропоткина возведена в 1910 г.). По данным руководства, на праздники в синагоге собирается около 500 человек, а так или иначе к ней имеют отношение порядка тысячи минских евреев. При синагоге функционирует детский центр и частная школа для детей — галахических евреев [15].

Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма (РООПИ) в Республике Беларусь было создано при поддержке Всемирного союза прогрессивного иудаизма (ВСПИ) в 1993 г. С тех пор число входящих в него общин выросло с 6 до 11, а количество прихожан увеличилось с 500 до 3000 человек. Общины действуют в девяти городах Беларуси. На ул. Шорной в Минске функционирует синагога, клуб «НеЦеР» реформистского молодежного движения, религиозная школа, центр углубленного изучения иудаизма. Существуют три воскресные школы — в Минске, Бобруйске и Гродно, в каждой из которых занимаются примерно 70 учеников. На ежедневной основе работают три детских сада — в Витебске, Могилеве и Минске, а в Гомеле находится еврейский детский сад и школа «Атиква» [16].

По инициативе Уполномоченного по делам религий и национальностей был создан Консультативный межконфессиональный совет, в заседаниях которого участвуют представители республиканских религиозных объединений православной, римско-католической, иудейской, мусульманской, старообрядческой и протестантских конфессий.

В 2019 г. в рамках заседаний Совета рассматривались вопросы о роли религиозных организаций в содействии укреплению семьи, охраны материнства и детства; об участии религиозных организаций в противодействии распространению идей насилия и экстремизма; о роли религиозных организаций в патриотическом воспитании молодежи и др. [17]

Деятельность общины

Основными направлениями деятельности еврейских организаций и общин являются:

– культурное, национальное возрождение и консолидация евреев;

– популяризация еврейских традиций и культуры среди широких слоев населения;

– сохранение памяти о Холокосте;

– благотворительность.

В последнее время в Беларуси прошел ряд фестивалей, популяризирующих еврейскую музыку, литературу, кухню и т. д., в рамках которых участники могли погрузиться в мир еврейской культуры и традиций. Прежде всего, это ежегодный День еврейской культуры в Верхнем городе Минска, Фестиваль национальных культур и Большой Ханукальный концерт. Все это способствовало возникновению определенной моды на еврейство, появлению ресторанов еврейской кухни и т. п.

3-5 мая 2019 г. Минск принял более 600 участников Международной еврейской образовательной конференции «Лимуд». Интенсивная трехдневная программа включала более 150 лекций, тренингов, мастер-классов, а также концерты, экскурсии, выставки и отдельную детскую программу. Подобная конференция прошла в Минске уже в четвертый раз, а ее традиционной частью стали мероприятия, посвященные выдающимся евреям — выходцам из Беларуси (выставки, открытие памятных досок и др.) [18].

7-8 ноября 2019 г. в Минске прошел большой фестиваль еврейской народной музыки Litvak Klezmer Fest, организованный музыкантом и исследователем еврейской музыки родом из Беларуси Дм. Слеповичем, ныне проживающим в США [19].

17 ноября 2019 г. в десятый раз состоялся День еврейских знаний, охвативший два города — Минск и Гомель. В том же месяце Минск принял первый фестиваль иврита, организованный Израильским культурным центром «Натив».

В декабре 2019 г. Еврейское агентство в Беларуси инициировало форум «Мосты Израиля», в рамках которого в Мозыре, Минске и Гомеле прошли лекции Я. Файтельсона и А. Демьянова, посвященные языку иврит и Холокосту. Во время празднования Хануки в Минске впервые на открытой площадке прошел фестиваль Hanukice. Программа включала дегустацию национальных блюд, ярмарку, еврейские танцы и живую музыку, мастер-классы, тематическую фото-зону, раскрашивание деревянной ханукии и изготовление короны из пончиков [20].

Активно функционируют образовательные проекты, предлагающие целый спектр тем — от еврейских праздников до истории еврейских местечек, от феномена идиша до еврейской кухни и т. д. В этом ряду — проект для пожилых людей «Леках» в еврейской религиозной общине Минска «Бейс Исроэль»; клуб еврейской культуры, работающий в этом году совместно с Музеем истории и культуры евреев Беларуси [21] и Исторической мастерской имени Леонида Левина, и др.

Стоит упомянуть и о различных самодеятельных и профессиональных творческих коллективах — театре «Менора» Витебской городской еврейской общины, Могилевском еврейском театре «Шалом», клубе «Шекель» и др.

Всё чаще белорусские творческие коллективы обращаются в своем репертуаре к еврейскому наследию. Так в рамках проекта «Спеўны сход» в витебском музее Марка Шагала в июне 2019 года прошел праздник еврейской песни и танца Zingeray. В августе того же года более 150 человек собрались у филиала «Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций» в Гомеле, чтобы исполнить песни на идише и иврите, а также по-белорусски [22]. Музыкант ансамбля еврейской музыки «Bаreznburger kapelye» Роман Ярош отметил, что «…к еврейским народным танцам коллектив пришел через белорусские танцы. Еврейскую танцевальную музыку мы ищем в архивах, сами собираем в этнографических экспедициях. И теперь белорусские музыканты играют на еврейской вечеринке» [23].

Еврейская тема весьма заметна в современной белорусской литературе. Недавно вышел «еврейский» номер журнала «Прайдзiсвет», где новое поколение белорусских переводчиков представило еврейские произведения в переводах с идиша, иврита, английского и итальянского языков (Хаім Нахман Бялік, Мойше Кульбак, Ісроэл-Ешуэ Зінгер, Аўром Рэйзен и др.) [24] 20 декабря 2019 г. прошла презентация перевода на белорусский язык романа-мистерии Мойше Кульбака «Мэсія з роду Эфраіма» (1924 г.), сделанного историком, журналистом и переводчиком С. Шупой [25].

Отмена виз для граждан Израиля в конце 2015 г. и подписанный 24 июля 2018 г. указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» стимулировали рост туристического потока. Белорусские гиды утверждают, что за последние два с половиной года заметно активизировались еврейские туристы из Израиля, США, Литвы, Польши, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Греции, Италии. Одни представители туристической сферы оценили увеличение потока в полтора раза, другие — в три раза. По цели визита еврейские гости Беларуси делятся на три группы: туризм памяти, паломничество и отдых. В туристическом потоке доминируют индивидуальные маршруты, наиболее часто посещаемые города — Хатынь, Радунь, Воложин, Мир [26].

Туристический бум подстегнул интерес к изучению штетлов и реставрации объектов еврейского наследия. Владельцы некоторых агроусадеб начали добавлять в меню блюда еврейской кухни и организовывать тематические программы.

В рамках трансграничного сотрудничества Польша — Беларусь — Украина был разработан [27] маршрут по штетлам, включающий 20 знаковых мест. Большинство из них находятся в Гродненской и частично Брестской области — Дятлово, Желудок, Ивье, Кобрин, Лунно, Мир, Новогрудок, Индура (центр хасидизма), Радунь (могила раввина Хафеца Хаима), Пружаны, Слоним и др. Новый турпродукт разрабатывался при участии ученых из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Новогрудского историко-краеведческого музея. В рамках проекта прошло несколько экспедиций по бывшим штетлам, были изданы книги-справочники, подготовлено 35 экскурсоводов, специалисты создали также 15 виртуальных трехмерных макетов исторических городов [28].

Туристический бум в Радуни (небольшой поселок в Вороновском районе), куда съезжаются евреи-паломники из Израиля, стран Европы и Америки, привлек внимание инвесторов. Недавно крупная израильская компания взялась за реализацию проекта по строительству здесь гостиницы, ресторана, ритуальной бани-миквы и синагоги.

Как отмечает раввин и посланник Хабада в Беларуси Шнеур Дайч, растущий поток евреев с Запада, посещающих объекты еврейского наследия, укрепляет местную общину, поскольку возвращает Беларусь на еврейскую карту мира.

Не теряет актуальность проблема сохранения памяти о Холокосте. Речь идет об установлении имен погибших, возведении монументов и мемориальных знаков в местах массового уничтожения евреев, проведении семинаров и конференций по истории Холокоста.

«Стена памяти», посвященная самому успешному в Европе побегу из гетто, появилась в Новогрудке в 2019 г. Музей расположен недалеко от Горы Миндовга, на месте бараков трудового лагеря. Открытие мемориала приурочили к 75-летию освобождения Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков.

В соответствии с программой Дней памяти, приуроченных к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, Министерством информации был проведен конкурс СМИ на лучшее освещение темы Холокоста. В минском кинотеатре «Центральный» прошла неделя кино, посвященная Холокосту, а в Национальном художественном музее открылась тематическая экспозиция живописи и графики. В Национальном историческом музее совместно с Израильским культурным центром прошла выставка выдающегося художника Меера Аксельрода [29]. В ноябре 2018 г. в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась временная экспозиция «Памяти Минского гетто». Минский горисполком разместил в вагонах метрополитена и на остановках общественного транспорта информационные плакаты, посвященные Дням памяти. В рамках тех же мемориальных мероприятий в школах проводились уроки мужества, встречи с узниками, родными и близкими очевидцев трагических событий, тематические фотовыставки. 22 октября 2018 г. в мемориальном комплексе «Яма» прошел траурный митинг в память о жертвах Минского гетто и Холокоста в Беларуси, а в государственной филармонии был организован вечер памяти. На следующий день состоялся Международный форум «75 лет трагедии и героизма Минского гетто: проблемы и перспективы сохранения памяти о Холокосте в Беларуси», в котором приняли участие лидеры международных еврейских организаций, представители Государства Израиль, стран Европы и США [30].

В 2019 г. в рамках проекта по увековечению мест массового уничтожения евреев Беларуси в годы Холокоста были открыты девять мемориалов. В Ивацевичах (Брестская область) памятный знак появился на месте уничтожения в 1942 г. 600 евреев. В пос. Бытень (Ивацевичский район Брестской области) установили мемориальную доску в память уничтоженных здесь в 1941—1942 гг. 2000 евреев. В Ушачах (Витебская область) открыли мемориал на месте казни в 1942 г. 925 евреев местечка. В пос. Белое (Ушачский район Витебской области) установлен памятный знак на месте уничтожения в 1942 г. 37 евреев [31]. Подобные знаки были установлены также в Лоеве (Гомельская область), Видзах (Браславский район Витебской области), Сиротино (Шумилинский район Витебской области) и Житковичах (Гомельская область) [32].

26 января 2020 г. в Большом зале Белорусской государственной филармонии прошел концерт классической музыки «Желтые звезды», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста (подобный концерт, приуроченный к этой трагической дате, проходит в Минске уже в третий раз).

В 2015 г. на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» была открыта первая часть одноименного мемориального комплекса [33]. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко предложил государствам, граждане которых погибли в концлагере под Минском, установить памятники вдоль центральной аллеи комплекса. Первой на инициативу откликнулась Австрия. Вторая часть мемориала была открыта в 2019 г.

Особое внимание еврейская община уделяет благотворительности. 12 региональных благотворительных организаций «Хесед» ведут социальную работу с пенсионерами, инвалидами, неполными и малоимущими семьями. При этом до половины иностранной помощи, поступающей в Беларусь от Американского еврейского объединенного распределительного комитета «Джойнт» для реализации данных программ, уходит в бюджет в виде налогов. Министерство по налогам и сборам недавно отменило подоходный налог для инвалидов и пенсионеров за предоставленные им благотворительные патронажные услуги, но упразднение одного платежа проблему не решило. Сотни белорусских евреев, нуждающихся в уходе по возрасту и из-за болезней, платят подоходный налог на помощь, полученную в натуральной форме — лекарства, памперсы, инвалидные коляски, продуктовые наборы и необходимую бытовую технику. Всего с 2016 г., с вступлением в силу президентского декрета № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи», налоговые поступления в госказну от этого вида помощи составили десятки тысяч долларов — до 50% от сумм ежемесячных траншей, пересылаемых «Джойнтом» [34].

Антисемитизм в Беларуси

Государственная политика страны в сфере межнациональных отношений и защиты прав национальных меньшинств базируется на положениях Конституции Республики Беларусь, Концепции национальной безопасности, более 30 международных договорах, Законе «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь» и отдельных статьях более чем 20 различных законов. Эти законодательные акты предполагают защиту от любых действий, направленных на дискриминацию по национальным признакам, создание препятствий в реализации национальными меньшинствами своих прав, разжигание межнациональной вражды [35].

В 2016 г. Pew Research Center (США) провел опрос в 18 государствах, респондентам которого предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они на проживание евреев в своей стране. В Сербии и Болгарии против этого выступили 7% граждан, в Латвии — 9%. В Беларуси, согласно данным Pew Research Center, нежелательными евреев назвали 13% респондентов, в России — 14%, в Польше — 18%. По данным опроса, самый высокий уровень антисемитизма был зафиксирован в Литве (23%) и Румынии (22%) [36].

Согласно опросам АДЛ (Антидиффамационной Лиги), проведенным в 2014—2015 гг., число приверженцев антисемитских взглядов (по методике АДЛ) в Беларуси составило 38%, в России — 23%, Украине — 32% [37].

Результаты опроса 2018 года, проведенного среди еврейских общинных лидеров Международным центром общинного развития, показали, что евреи Восточной Европы чувствуют себя в большей безопасности, чем соплеменники на западе континента (96% против 78%). Отметим, что опрошенные в 2018 году еврейские лидеры Европы поставили антисемитизм лишь на шестое место в шкале угроз — его упомянули 56% респондентов. Правда, в 2008 г. его назвали в таком качестве лишь 23% [38].

Исследователи и общинные лидеры [39] отмечают, что на государственном уровне в Беларуси антисемитизма нет. Антисемитские проявления носят, в основном, вербальный характер, случаи вандализма относительно редки. Например, в 2013 году зафиксировано два акта вандализма: в Речице разрушили памятники на еврейском кладбище, а в Бобруйске исписали стены синагоги оскорбительными надписями, разбили стекла и вынесли из здания оргтехнику. В 2016 г. группа молодых людей облила черной краской камень-памятник жертвам Холокоста у входа в бывшее гетто Могилева. Следствие признало подсудимых виновными в злостном хулиганстве.

С антисемитизмом еврейские организации борются при помощи жалоб в органы власти, обращений в зарубежные институции и судебных исков. Последняя форма считается наиболее эффективной. В апреле 2008 г. был осужден вандал, осквернивший еврейские могилы в Борисове в июле 2007 г. К сожалению, надо отметить, что правоохранителям не всегда удается найти вандалов и привлечь их к ответственности [40]. 19 декабря 2008 г. 13 изданий, распространяемых сетью магазинов «Православная книга», были признаны судом Советского района Минска экстремистскими, разжигающими национальную и религиозную рознь и содержащими призывы к насильственным действиям.

Периодически происходят скандалы, ставящие под сомнение тезис о толерантности белорусского общества.

В 2017 г. суд Центрального района Гомеля отклонил иск президента Всемирной ассоциации белорусских евреев (США) Я. Гутмана к Гомельскому горисполкому с просьбой отменить решение властей о строительстве жилых домов на бывшем еврейском кладбище. Власть обвинили в дискриминации по национальному признаку, утверждая, что к христианским святыням относятся с большим почтением. По настоянию местной еврейской общины, историков и СМИ стройку все же приостановили, после чего была достигнута договоренность о перезахоронении останков [41]. В феврале 2019 г. в ходе строительных работ на территории бывшего еврейского гетто в Бресте обнаружили останки 730 евреев. Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) призвал правительство Беларуси прекратить строительство, в частности, заявив: «Реализуемый в Бресте строительный проект оскорбляет память еврейских жителей города, хладнокровно убитых именно на этом месте» [42].

Достаточно проблематична ситуация, связанная с ресторанно-развлекательным комплексом «Поедем поедим», построенным в непосредственной близости к лесу Куропаты, где в 1930-х гг. были убиты тысячи жертв сталинского режима. Конфликт усложняет тот факт, что некоторые из владельцев комплекса — евреи. Длительные и массовые протесты против бизнесменов еврейского происхождения провоцируют антисемитскую риторику, чем, в свою очередь, воспользовались российские и пророссийские националисты, отстаивая тезис о расизме белорусов.

Еще один скандал связан с функционированием на базе Клуба исторического танца Центра творчества детей и молодежи Борисовского района капеллы «Жыдовачка» [43], созданной для «исследования и продвижения музыкального и танцевального наследия белорусских местечек (белорусских, польских, еврейских танцев и популярных мелодий межвоенного времени)». Имя коллектива понравилось не всем, что привело к волне обсуждения уместности названия «Жыдовачка». Совет белорусских еврейских организаций и общин направил обращение в Администрацию президента, обвинив руководство капеллы в антисемитизме.

Тем не менее, в последние годы в Беларуси не зафиксирован ни один факт антисемитского насилия. Это отражает местные реалии, в которые вписались белорусские евреи, живущие в стране весьма стабильной и безопасной, но с невысоким уровнем свободы. В Беларуси отсутствуют также тенденции ревизионизма Холокоста и прославления пронацистских националистов. Тем не менее, критики режима Лукашенко настаивают, что игнорирование гражданских свобод и прав человека неизбежно отрицательно сказывается на местных евреях.

Заключение

Обращает внимание характерная черта еврейской жизни в Беларуси: при одновременном сокращении численности евреев усиливается активность общины. Эта активность смещается от образовательных инициатив к благотворительности и культурным и просветительским проектам, популяризирующим еврейское наследие и интегрирующим его в культурную жизнь страны. В начале 1990-х гг. более чем в 15 городах Беларуси действовали еврейские воскресные школы и ульпаны (несколько тысяч учащихся). В сентябре 1992 г. в Минске открылась первая еврейская общеобразовательная школа — Республиканская школа-лицей имени Я. Корчака. В феврале 1995 г. был открыт Еврейский университет в Минске. В январе 1999 г. на его базе создан Международный институт имени М. Шагала. В 1996 г. принял первых слушателей Еврейский университет культуры (ректор М. Ривкин). При ИРО открылся Колледж еврейских знаний в Минске [44].

На данном этапе популяризация еврейского наследия приводит к созданию позитивных мифов и новому брендингу. Несмотря на всю сложность и многогранность истории белорусских евреев, акцент делается на идеализации жизни в местечках и трагедии Холокоста. Широко тиражируются популярные мелодии вроде «семь-сорок», пользуется успехом израильская кухня на литвацких фестивалях, сценическая и массовая хореография, выдаваемая за народную. Эти тенденции обусловлены резким сокращением численности носителей еврейской идентичности вследствие Второй мировой войны, внутренней политики СССР и массовой эмиграции. Надеемся, что со временем негативные явления постепенно сойдут на нет, в том числе, при содействии еврейской общины Беларуси.

Елена Гросс [на фото; источник history.by] кандидат исторических наук, [во время подготовки статьи] старший научный сотрудник Центра всеобщей истории и международных отношений Института истории Национальной академии наук Беларуси, старший преподаватель кафедры международных отношений Белорусского государственного университета.

Прим. Е. Г.: статья была подготовлена в феврале 2020 г., после событий лета-осени 2020 г. некоторые выводы были пересмотрены.

Перепечатывается с согласия автора

Источник: сайт «Institute for Euro-Asian Jewish Studies» (21.01.2021)

Cноски

[1] Шевелев Д., «Евреи Беларуси: общий обзор», Euro-Asian Jewish (EAJ) Policy Papers, No 4 (dec 2018), https://institute.eajc.org/eajpp-4

[2] Ханин В., «Социологические и политологические аспекты полемики о еврейской демографии постсоветской Евразии», Евреи Европы и Азии: состояние, наследие и перспективы. Ежегодник ЕАЕК, том 1 (2018 — 2019), с. 43-44.

[3] Перепись населения 2009. Национальный состав населения Республики Беларусь. Т. 3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2011, с. 433.

[4] Итоги переписи: национальный состав жителей Беларуси. БелаПАН https://naviny.by/rubrics/society/2010/11/02/ic_media_infografic_116_3990

[5] Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/Articles/nac_cult_ob

[6] Там же.

[7] Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома https://minsk.gov.by/ru/org/8751/attach/63624c4

[8] См. Союз Белорусских еврейских общественных объединений и общин http://евреи.бел

[9] Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/Articles/religioznye-organizacii-zaregistrirovannye-upolnomochennym-po-delam-religij-i-nacionalnostej-na-1-yanvarya-2019-g

[10] Аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей не выделяет в отдельные группы ортодоксальный иудаизм и движение Хабад.

[11] Неясно, что аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей имеет в виду.

[12] Там же.

[13] Там же. Следует иметь в виду, что эти сведения отражают лишь количество сооружений, зарегистрированных в качестве культовых зданий в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Данные о местах, предоставленных религиозным организациям для религиозных обрядов, на момент проведения исследования не были доступны автору.

[14] См. Иудейское религиозное объединение в Республике Беларусь https://www.facebook.com/irovrb/

[15] См. Chabad Minsk https://www.jewishminsk.com/templates/articlecco_cdo/aid/1018850/jewish/-.htm

[16] См. Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма http://orasimcha.org/about.html

[17] Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/Articles/kon_kos_pol

[18] Лимуд Беларусь https://limmud.by/category/limud-belarus-2019

[19] См. http://klezmerfest.by

[20] Независимый израильский сайт https://belisrael.info/?cat=1489

[21] Музей истории и культуры евреев Беларуси (существует с 2002 г.) осуществляет более 15 программ научно-исследовательского, просветительского и образовательного характера, охватывающих различные аспекты истории и культуры белорусских евреев с XVIII века по настоящее время. В них принимают участие члены еврейской общины страны, учащиеся и учителя школ и вузов, выходцы из Беларуси, живущие в странах СНГ, Израиле, США, Германии.

[22] Независимый израильский сайт https://belisrael.info/?p=20706

[23] Гомельская вясна https://gomelspring.org/be/news/7860

[24] См. Прайдзісвет № 20 http://prajdzisvet.org/archive/20.html

[25] Независимый израильский сайт https://belisrael.info/?tag=evreyskiy-nomer-zhurnala-praydzisvet

[26] Planeta Belarus https://planetabelarus.by/publications/dorogami-shtetlov-ili-chto-ostalos-ot-bogatogo-evreyskogo-naslediya

[27] См. http://shtetlroutes.eu/ru/about-us/

[28] Газета «Звязда» http://zviazda.by/ru/news/20170430/1493547420-v-belarusi-poyavilis-evreyskie-turisticheskie-marshruty

[29] Меер Моисеевич Аксельрод (5 июля 1902 — 10 января 1970) — советский художник, член общества «4 искусства», автор серии «Гетто», «Воспоминания о старом Минске», цикла «Немецкая оккупация».

[30] Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/New/press-konpherenciya-upolnomochennogo-po-delam-religij-i-nacionalnostej-gulyako-lp

[31] Союз Белорусских еврейских общественных объединений и общин http://евреи.бел/novosti/belarus/vizit-semej-lazarusov-i-kletterov.-otkrytie-memorialnyh-znakov.html

[32] См. https://www.wikiwand.com/ru/Памятники_жертвам_Холокоста_в_Белоруссии

[33] Название «Тростенец» объединяет урочище Благовщина — место массовых расстрелов, лагерь рядом с деревней Малый Тростенец в 10 километрах от Минска по Могилевскому шоссе, а также урочище Шашковка — место массового сожжения людей. После войны рядом с местом массовых расстрелов появилась мусорная свалка, а первый памятный знак был установлен здесь только в 2002 г.

[34] Deutsche Welle https://www.dw.com/ru/как-иностранная-помощь-для-евреев-пополняет-бюджет-беларуси/a-39363929

[35] «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь». Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1992 г. № 1926-XІІ

[36] Thinktanks.by. Сайт белорусских исследований https://thinktanks.by/publication/2018/04/03/pew-research-center-v-belarusi-uroven-antisemitizma-13.html. Более поздние опросы приводили иную статистику (прим. ред.)

[37] Чарный С., «Антисемитизм на постсоветском пространстве: обзор современной ситуации», Евреи Европы и Азии: состояние, наследие и перспективы. Ежегодник ЕАЕК. Том 1 (2018 — 2019), с. 57-58.

[38] Чернин В., «Результаты опроса еврейских общинных лидеров Европы» https://institute.eajc.org/результаты-опроса-еврейских-общинны/

[39] См. Хейфец В., https://citydog.by/long/diaspory-jews/; «Что делать с антисемитизмом в Могилеве, где почти нет евреев?» https://www.dw.com/ru/a-39143292; Иоффе Э. https://lechaim.ru/ARHIV/175/VZR/m02.htm; Левин Л., https://interfax.by/news/policy/raznoe/1118866/; Чарный С. «Антисемитизм на постсоветском пространстве: обзор современной ситуации» и др.

[40] Белорусские евреи в шести историях https://interfax.by/news/obshchestvo/kultura/90126/

[41] Еврейский обозреватель https://jew-observer.com/novosti/sud-v-belarusi-otkazalsya-ostanovit-stroitelstvo-na-byvshem-evrejskom-kladbishhe/

[42] «Лехаим» https://lechaim.ru/news/vsemirnyj-evrejskij-kongress-belarus-dolzhna-ostanovit-stroitelstvo-na-meste-ubijstva-evreev/

[43] Сам коллектив называет себя (Ня)клезмерская капэла «Жыдовачка» См. https://www.facebook.com/pg/zhydovachka.shtetlfolk/about/?ref=page_internal

[44] Электронная еврейская энциклопедия https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/10487/

* * *

От ред. belisrael. Приятно, что «Институт Евро-Азиатских Еврейских исследований» (ИЕАЕИ) уделил внимание ситуации в Беларуси. Радует и то, что на наш сайт ссылаются… Вместе с тем ИЕАЕИ, приняв статью в начале 2020 г., мог бы, пожалуй, быть порасторопнее – за год она действительно кое в чём устарела. Так, во второй половине 2020 г. в Беларуси не только произошли социально-политические сдвиги, но и были обнародованы результаты переписи населения 2019 г. (наш автор кратко прокомментировал их ещё в сентябре).

Приглашаем читателей к обсуждению материала уважаемой Е. Гросс, тем более что он «просит» полемики. Например, нам представляется, что противопоставление «живого сообщества» «единице памяти» в заголовке статьи не совсем обоснованно (как будто «живое» не может быть одновременно носителем/объектом памяти). Да и не видно в тексте ответа на поставленный вопрос – во всяком случае, прямого.

Несколько частных замечаний. Неяcен смысл «исторической» справки о 1990-х годах (заключение, 1-й абзац) в статье, посвящённой ситуации конца 2010-х гг., и к тому же в той справке, отсылающей к «ЭЕЭ», – ошибка на ошибке… В ноябре 2019 г. Дм. Слепович был не организатором «Litvak Klezmer Fest», а хедлайнером. Последний номер газеты «Берега» вышел не в январе 2018 г., а в декабре 2019 г. (уточнение belisrael от 29.06.2021 – на самом деле газета выходила небольшим тиражом и в 2020 г., редакция “осилила” 7 номеров из 12 запланированных). Вопреки утверждению на сайте организации, курирующей журнал «Мишпоха», очень трудно в этом журнале найти статьи «по проблемам философии, социологии и демографии»…

В общем, нам хотелось бы чуть более глубокого анализа со стороны исследователей нового поколения. Возможно, всё ещё впереди.

Опубликовано 27.01.2021  12:33

 

В. Рубинчик. Вроде как итоги

«Вроде как» – потому что никто не знает, что ещё «выкинет» 2020-й за пару суток… Однако в целом картина более или менее прояснилась.

Более десяти лет назад раздавал на «Яме» спецвыпуск бюллетеня «Мы яшчэ тут!» – пустой лист со словами «И так всё ясно!» на белорусском и идише. В этом году Павел Костюкевич нежданно припомнил мой давний перформанс в интервью литовскому изданию, за что ему респект, уважуха & «Іудзейнасць».

Спецвыпуск № 42¼; П. К. на пл. Перемен

А два года назад много было шума о скорой инкорпорации Беларуси (целиком или отдельными областями) в новую-старую империю. Не хочу перечислять особо шумевших – кто-то из них ныне за решёткой, и упрекать их в легкомыслии было бы не совсем этично.

Тогда, в октябре 2018 г., возразил так: «готов поспорить на приемлемую сумму, что по состоянию на 31.12.2020 общего государства с единым центром управления в Москве не будет, и от пограничных областей Беларуси Россия ничего не откусит. Возможно, я вновь недооцениваю Россию, но ей бы Крым освоить… К тому же буферная РБ пока ещё выгодна и Кремлю, и Западу – и как дипломатическая площадка, и как своеобразная офшорная зона для разных гешефтов».

Увы, никого из алармистов «развести» на деньги не удалось 🙂 А столько раз они пугали народ – то российскими военными, которые приедут на учения и останутся здесь в качестве оккупантов! То реанимацией «союзного договора», подписанного в 1999 г.!

На балконе второго этажа: «Посторонним вход воспрещён» (Минск, ул. Каховская, 27.12.2020)

Справедливости ради, события последних месяцев всё-таки настораживают. И «десанты» российских пропагандистов на белорусских телеканалах, начиная с августа, и соглашение здешнего МВД с Росгвардией (ноябрь), и телодвижения в российской администрации президента, где, похоже, задумали создать в Беларуси дружественную партию… Но учитывают ли, что здешняя трясина, нейтрализующая здоровые идеи и силы, работает во всех направлениях? 🙂

Активизировалась зомби-пропаганда в духе приснопамятного Владимира Бегуна и «как его, дьявола»?.. Чертовича! Прочитано здесь (27.12.2020): «Политолог с очень светлым лицом и не самой светлой репутацией Артем Шрайбман вновь уселся под свет софитов и принялся вещать… У людей подобного склада уже не одно тысячелетие именно злато – решающий фактор жизни, идеологии, государства и народа. Они молятся золотому тельцу и призывают его опрокинуть нашу страну. Что это за люди? В чем феномен паразитов? Великий диссидент и гениальный математик Игорь Шафаревич назвал это малым народом».

Можно слегка посмеяться над плюшевым Шрайбманом (на фото), которого пропагандист обозвал «первосвященником белорусского либерализма». Пытался Артём усидеть на разных стульях, ограничивал себя на тутбае, что-то там «разжёвывал», выступая скорее в качестве популяризатора, нежели политменеджера – и всё равно вувузела СТВ «вывела» его на чистую воду 😉 Но в целом, конечно, не до смеха, не до фиесты (и не до сна). Удивительно ли, что всплывают доморощенные гностики, вещающие: «любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы».

Александр Фридман, историк из Беларуси, живущий и работающий в Германии, этой осенью обратил внимание на сомнительные мотивы здешней пропаганды. Написал большую статью для журнала «Ab Imperio» – в т. ч. об указанных мотивах. Во введении сослался; правда, в текст «по техническим причинам» попали тезисы, которых в моих ответах на анкету А. Ф. не было.

Сравните с реальной реакцией на вопросы исследователя, которому помогла со мной связаться Инна Соркина из Гродно: «Какую роль играет еврейская тема в протестном контексте? Какую позицию занимают евреи (большинство евреев)?» – «Не вельмі значную. Не магу казаць за большасць яўрэяў. Зноў жа, “ашчушчэнія”: пратэстамі захапілася частка тых мінскіх яўрэяў і яўрэек, якія раней, мякка кажучы, не мелі асаблівых сімпатый да “дэмакратаў”, “бэнээфаўцаў”, etc. Але дапускаю, што сыходу Лукашэнкі зараз жадаюць менш за 50% яўрэяў Беларусі» (19.10.2020). В общем, некоторая утилизация налицо. «Везёт» мне: то в российские социологи запишут, то явился «public intellectual»… Тем не менее статья д-ра Фридмана кое в чём полезна, и если вдруг попадётся – почитайте. Есть и вариант на русском, он чуть короче.

Умер Леонид Фёдорович Заико (23.08.1948, Гродно – 27.12.2020, Минск) – похоже, без «короны» и здесь не обошлось. Покойный был заметным явлением среди белорусских экономистов, в своё время консультировал правительство и международные организации, читал лекции за границей. С 1990-х годов мне попадались на глаза его тексты для СМИ – к примеру, Л. Заико долго сотрудничал с «Белорусской газетой», а позже со «Звяздой». Это отвечало принципу, который кандидат наук декларировал в Европейском гуманитарном университете второй половины 1990-х: «с обеих сторон есть умные люди». Его многочисленные статьи и интервью иногда оставляли странный привкус, и я пару раз незлобиво критиковал экономиста.

Л. Заико пытался, как умел, упорядочить экономическую жизнь нашей страны. И преподавал с чувством юмора – думаю, с этим согласятся все его бывшие студенты. Образчик его выступления см. здесь.

* * *

Расширяются и крепнут международные связи одной из бывших «кандидаток в президенты» – вокруг неё образовался целый «офис». А параллельно действуют «народные посольства» и «Народное антикризисное управление» (аббревиатура НАУ, видимо, выбрана не случайно – призвана оказать гипновоздействие на поклонников группы «Наутилус Помпилиус»? :)) Наше НАУ во главе с П. П. Латушко к декабрю выработало ряд планов, которые вроде как складываются в программу реформ. Почитал… Кому интересно, послушайте, как весёлые ребята комментируют её – под большинством замечаний я таки подписался бы.

Тем временем подавляющее большинство взятых в плен летом 2020 г. до сих пор сидит. Социал-демократ Сергей Спариш, христианский демократ Павел Северинец, которому завтра исполнится 44… Больно было узнать, что в ноябре посадили с заведением уголовного дела и журналиста-анархиста Николая Дедка. Даром что не знаком с ним лично, на толковые материалы Н. Д. я не раз ссылался.

Н. Дедок, П. Северинец, С. Спариш

Недурственные пассажи из книги Н. Дедка «Теория интерсекциональности: анархистская критика», опубликованной около года тому назад:

Инстинктивные программы, будучи плодом эволюции, продолжали, продолжают и будут продолжать оказывать на нас огромное влияние… Причина этого проста: эволюционным схемам несколько сотен тысяч или даже миллионов лет. Культурным наслоениям – около 40 тысяч. За столь короткое (ничтожное с точки зрения естественного отбора) время в людях просто не могли на биологическом уровне закрепиться новые модели поведения. И поэтому сейчас мы продолжаем во многом слепо следовать инстинктивным программам, рационализируя и оправдывая их под любым соусом…

Особенно трагикомично сепаратистские практики смотрятся на фоне того, что в 1960-е феминистки второй волны боролись за то, чтобы быть включёнными во все места, ранее считавшиеся мужскими: клубы, трибуны, профессиональные сообщества, добивались совместного посещения школ мальчиками и девочками… Сегодня же феминистки третьей волны фактически топчутся по их достижениям: 50 лет назад их соратниц «отсаживал» от мужчин патриархат, сегодня они сами запираются в сепаратных гетто.

Очень надеюсь, что это не последняя книга автора, задержанного 12.11.2020 «силовиками» с явно чрезмерным применением силы. Родители уже несколько недель не имеют контакта с Н. Дедком; его отец Александр, бывший судья, разочаровавшийся в системе, рассказал журналистам, что «Одному из заключенных “Володарки” удалось передать через свою мать, что Николая там хотят убить, создают условия, чтобы он умер. Но что это означает — угроза заразиться коронавирусом или что-то другое — выяснить мы не можем».

Кстати, o птичках международных связях и признании. Заметили ли вы, насколько обесценилось восхищение белорусами? Руководитель МИДа Дании Вилли Сондал: «Я полон восхищения белорусами, такими, каких я встретил сегодня, теми, кто имеет мужество бороться за права человека и демократию в рамках авторитарного правления» (21.08.2012). Президент Франции Эмманюэль Макрон: «Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, его устремления нужно уважать и мы на его стороне» (23.09.2020). Бывший помощник госсекретаря США Дэйвид Креймер: «Мужество белорусов восхищает» (25.12.2020).

Ну право же, стёртая монета… Кто бы объяснил Светлане Тихановской, что ей не к лицу выказывать восхищение белорусами, как это было в середине августа? Во-первых, так она занимает внешнюю сторону по отношению к своему народу; во-вторых, до победы ещё очень далеко.

Не обязательно во всём соглашаться с российским блогером Алексеем Кунгуровым, но в недавнем его тексте (25.12.2020) – та горькая правда, что могла б оказаться целительной…

Белорусам надоел Лукашенко – это факт, но к революции они оказались совершенно не готовы. Они хотели новых честных выборов, и чтобы ОМОН их не лупил, но свергать режим не желали. Поэтому общество легко уверовало в иллюзию, что достаточно выразить недовольство узурпатором – и он куда-то денется

Инфантилизм прет отовсюду. Идея-фикс белорусов – убрать диктатора, ничего при этом не делая. Так не бывает. Тем не менее, они всегда придумывают себе оправдание: мол, нам не надо сейчас напрягаться, потому что весной, когда потеплеет, случатся протесты, и Лукашенко уйдет… До этого они верили, что сама по себе произойдет всебелорусская стачка с таким же результатом. То есть сам никто бастовать не собирался, кроме нескольких десятков, может, сотен человек, но все горячо одобряли саму идею, при условии, что реализовать ее будут другие.

Магазин «Семена. Цветы» (Минск, бул. Шевченко, 4) – жертва «всебелорусской забастовки». Фото 28.12.2020

Дальше российский бунтарь небезосновательно предполагает:

Лукашенко смирился с тем, что «народец» его больше не любит, не хочет и никогда за него не проголосует. Общество смирилось с тем, что «Саша останется с нами» ©. Любить и уважать диктатора белорусы не будут, но терпеть себя он их заставил.

А вывод у Кунгурова – в начале:

Не стоит предаваться унынию. Шахматист после проигранной партии не ищет виноватых, а анализирует свои ошибки, чтобы завтра их не повторять. Вот этим и следует заняться белорусам вместо фанатичного культивирования выученной беспомощности.

По мне, хороший вывод, как и нижеследующий: «Бороться надлежит именно с диктатурой во всех ее проявлениях, а не с конкретной персоной». Раз уж разговор зашёл о шахматистах, может быть, всё начнётся с «Шахматного дворика»? 🙂

Сейчас нелегко помыслить, что на этом невзрачном пятачке у общежития «Белгеодезии» осенью собиралось множество людей, выступали «Свободный театр», Бенька & «РСП», поэты… Фото 28.12.2020

Район дворика, подобно иным минским (и не только) районам, благодаря арт-активистам заимел «свой» флаг

В окрестностях пару недель назад были развешаны афишки с предложением учиться шахматам!

Предпочёл бы гексагональные (кстати, недалеко от «Шахматного дворика» живёт и Сергей Корчицкий, один из сильнейших европейских игроков в «гекса») или вольные, но и «невольные» – дело нужное.

Вольф Рубинчик, г. Минск

29.12.2020

wrubinchyk[at]gmail.com

Опубликовано 29.12.2020  11:48