Онлайн – прастора для бедных? / Онлайн – пространство для бедных?

Онлайн – прастора для бедных?

Цімафей Акудовіч

Артыкул апублікаваны на сайце «Аrche» 11.06.2020

(пераклад на рускую – ніжэй / перевод на русский см. ниже)

У сакавіку мінулага года ў газеце The New York Times з’явіўся невялікі артыкул пад назвай “Human Contact Is Now a Luxury Good”. Ідэя артыкула палягае на тым, што калі раней дасяг да онлайн-рэсурсаў і магчымасцяў быў прэрагатывай багатых, то цяпер усё перакульваецца з ног на галаву і онлайн становіцца прасторай для бедных, а заможныя людзі наадварот сыходзяць у офлайн.

Гэты артыкул нарабіў розгаласу. Шматлікія журналісты і культуролагі ў розных частках свету накінуліся на аўтара, папякаючы яго ў неаргументаванасці (а яна там сапраўды ёсць). Летам 2019 года нарадзіўся цэлы трэнд дыскусій пад агульнай назвай “Онлайн для бедных”. Але тэма гэта заўсёды абазначалася як футурыстычная, накіраваная ў далёкую будучыню.

Фота з сайта www.nytimes.com

Год 2020 гэту будучыню раптам рэзка наблізіў. У сувязі з пандэміяй каронавіруса онлайн-рэсурсы пачалі развівацца з неймавернай хуткасцю. Напэўна найбольш маштабныя зрухі адбыліся ў сферы адукацыі. Мільёны вучняў і настаўнікаў вымушаныя былі засвойваць ZOOM і іншыя інтэрактыўныя пляцоўкі, а самае галоўнае – новыя метады работы для працягу/заканчэння навучальнага года. Газэта ARCHE ўжо пісала пра асаблівасці гэтага працэсу ў Беларусі – “Вірусны выклік сістэме адукацыі: хто лепш спраўляецца?

І вось тое, што год таму выглядала навуковай фантастыкай, цяпер аказваецца ў крокавай дасягальнасці. Бо каронавірус сыдзе, а вопыт працы на аддаленасці застанецца. І большасць аналітыкаў прагназуюць, што людзі не захочуць ад гэтага вопыту адмаўляцца.

Прычыны зразумелыя – онлайн таннейшы, зручнейшы і ён дае больш магчымасцяў. Цяпер можна пракансультавацца ў добрага ўрача, не выстойваючы чаргі да яго на прыём (гэта пакуль што не пра Беларусь); паслухаць лекцыю выбітнага спецыяліста ў любой галіне бясплатна, не выходзячы з дому; атрымаць замову на працу, выканаць яе і атрымаць грошы, не ўставаючы з канапы.

Вось жа такая карціна ва ўяўленні людзей мінулага выглядала ідэалістычнай: інтэрнэт мусіў выраўняць шанцы ўсіх на адукацыю, работу і забавы. Аднак рэальнасць, як заўсёды, выявілася больш складанай.

Фота з сайта www.financialexpress.com

Аўтар артыкула ў The New York Times звярнуў увагу, што чым больш бедных прыходзіць у онлайн, тым больш багатых з яго сыходзіць. У артыкуле гэта ідэя даводзіцца да максімуму і дэкларуецца, што багатыя спецыяльна адмаўляюцца ад смартфонаў і “карыстаюцца” людзьмі толькі ўжывую, каб захаваць сваю статуснасць. Але нават калі не даходзіць да такой мяжы, лёгка зразумець, што цяпер лекцыю вядомага навукоўца ў інтэрнэце можа паслухаць любы жадаючы бясплатна ці за невялікую плату, а вось пачуць тую ж лекцыю ўжывую могуць толькі людзі з дастаткам.

Тое ж можна сказаць і пра доктара, настаўніка ці спевака.

Чым больш у свеце будуць уводзіцца ва ўжытак новыя онлайн-пляцоўкі, тым больш будзе нарастаць гэты разрыў. Па выніку сёлетнага карантыну шмат у якіх еўрапейскіх краінах пісалі, што галоўнай праблемай перахода школ на онлайн-навучанне стаўся недахоп тэхнічных магчымасцяў (кампутара, інтэрнэта) у бедных сем’ях і адпаведна адрэзанасць іх ад навучальнага працэсу. Але зразумела, што гэта праблема будзе хутка вырашаная. І калі трэнд працягнецца, то дзеці з бедных сем’яў будуць вымушаныя, калі маюць амбіцыі да навучання, усё больш і больш карыстацца якасным бясплатным кантэнтам з інтэрнэта, а паслугі добрых педагогаў у добрых школах будуць каштаваць усё больш.

Фота з сайта https://www.rappler.com

Толькі максімальна наблізіўшыся да пагрозы поўнага сыходу ў онлайн-прастору, становіцца зразумела, наколькі каштоўным ёсць жывы кантакт паміж людзьмі. Прычым не толькі ў сэнсе эмоцый і “абмену энэргетыкай”, але і ў банальнай якасці абслугоўвання і эфектыўнасці супрацы.

І школы – гэта самы складаны прыклад. Зразумела, што ў медыцыне, вышэйшай адукацыі і мастацтве такія змены адбудуцца значна хутчэй. А дакладней, ужо адбываюцца.

У сферы турызму, асабліва сярод экскурсаводаў, даўно прысутнчае страх, што з’яўленне новых тэхнічных магчымасцяў (аўдыёгіды, шматлікія онлайн-экскурсіі на youtube) знішчыць прафесію жывога гіда. Але ўжо зараз бачна, што адбываецца зусім іншы працэс – экскурсія становіцца элітнай паслугай. Тое ж можна казаць і пра шматлікія іншыя сферы.

У Расіі некаторыя даследчыкі ўжо пралічваюць рызыкі вышэйшай адукацыі ад гэтых працэсаў. Бо зразумела, што спакуслівай выглядае ідэя запісу лекцый па ўсіх прадметах ад найлепшых маскоўскіх спецыялістаў і выкарыстанне іх замест лекцый жывых і не такіх яркіх/падкаваных выкладчыкаў на месцах. Але пры гэтым падыходзе, відавочна, адбудзецца хуткая дэградацыя рэгіянальнага выкладчыцкага корпуса, бо спецыялісты на месцы будуць зведзеныя да статуса абслугі сваіх больш паспяховых калегаў з цэнтра.

І гэта складаная дылема, якая для Беларусі пакуль што выглядае не вельмі актуальнай, але ў сусветным маштабе становіцца сур’ёзнай праблемай.

Пашырэнне онлайн-магчымасцяў гэта, несумненна, вялікі пазітыў, які значна павялічвае дасягальнасць усіх людзей да найважнейшых здабыткаў нашай цывілізацыі і спрашчае шматлікія працэсы. Але абысціся тут без праблемы сацыяльнай няроўнасці не атрымаецца. Жывы чалавек становіцца ўсё даражэйшым таварам і “набыць” яго змогуць далёка ня ўсе.

* * *

ОНЛАЙН – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ БЕДНЫХ?

Тимофей Акудович, «ARCHE», 11.06.2020

В марте прошлого года в газете «Нью-Йорк таймс» появилась небольшая статья под названием «Человеческие контакты ныне становятся роскошью». Идея статьи заключается в том, что, если раньше доступ к онлайн-ресурсам и возможностям был прерогативой богатых, то теперь всё переворачивается с ног на голову. Онлайн становится пространством для бедных, а богатые люди, наоборот, уходят в офлайн.

Эта статья наделала шуму. Многие журналисты и культурологи в разных частях света набросились на автора, ругая его за неаргументированность (которая у него действительно есть). Летом 2019 года появился целый тренд дискуссий под общим названием «Онлайн для бедных». Но эта тема всегда обозначалась как футуристическая, направленная в далёкое будущее.

2020 год неожиданно резко приблизил это будущее. Из-за пандемии коронавируса онлайн-ресурсы начали развиваться с невероятной скоростью. Наверное, самые масштабные сдвиги произошли в образовании. Миллионы учеников и учителей вынуждены были осваивать ZOOM и другие интерактивные платформы, а самое главное – новые методы работы для продолжения/окончания учебного года. «Газета ARCHE» уже писала об особенностях этого процесса в Беларуси: «Вирусный вызов системе образования: кто лучше справляется?»

И то, что когда-то год назад выглядело как научная фантастика, сейчас оказывается в шаговой доступности. Ведь коронавирус уйдет, а опыт работы на расстоянии останется. И большинство аналитиков прогнозируют, что люди не захотят отказываться от этого опыта.

Причины понятны –  онлайн дешевле, удобнее и предоставляет больше возможностей. Теперь вы можете проконсультироваться у хорошего врача, не выстаивая очереди к нему на приём (это покамест не о Беларуси); послушать лекцию выдающегося специалиста в любой области бесплатно, не выходя из дома; получить заказ на работу, выполнить его и получить оплату, не вставая с дивана.

Эта картина в представлении людей прошлого выглядела идеалистично: интернет должен был выравнять шансы каждого на образование, работу и развлечения. Однако реальность, как всегда, оказалась сложнее.

Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» отметил, что чем больше бедных выходят в онлайн, тем больше богатых из него уходят. В статье эта идея максимально развивается; декларируется, что богатые специально отказываются от смартфонов и «используют» людей только вживую для поддержания своей статусности. Но даже если не доходить до такой крайности, легко понять, что теперь лекцию известного ученого в интернете любой желающий может прослушать бесплатно или за небольшую плату, но эту же лекцию вживую могут услышать только зажиточные люди.

То же самое можно сказать о докторе, учителе или певце.

Чем больше в мире будет вводиться в оборот новых онлайн-платформ, тем больше будет нарастать этот разрыв. В результате карантина этого года во многих европейских странах писали, что основной проблемой перехода школ к онлайн-обучению стала нехватка технических возможностей (компьютер, интернет) в бедных семьях и, соответственно, отрезанность этих семей от образовательного процесса. Но ясно, что эта проблема вскоре будет решена. И если эта тенденция сохранится, то дети из бедных семей будут вынуждены, при наличии у них амбиций учиться, всё больше и больше использовать качественный бесплатный контент из интернета, а услуги хороших учителей в хороших школах будут стоить всё дороже.

Только при максимальном приближении к угрозе полного ухода в онлайн-пространство становится понятным, насколько ценным является живой контакт между людьми. И не только в смысле эмоций и «обмена энергетикой», но и в плане банального качества обслуживания и эффективности сотрудничества.

И школы – это самый сложный случай. Понятно, что в медицине, высшем образовании и искусстве такие изменения будут происходить гораздо быстрее. Вернее, уже происходят.

В сфере туризма, особенно среди экскурсоводов, давно присутствует страх того, что появление новых технических возможностей (аудиогидов, многочисленных онлайн-туров на YouTube) уничтожит профессию живого гида. Но уже сейчас видно, что происходит совсем другой процесс – экскурсия становится элитной услугой. То же самое можно сказать и о многих других областях.

В России некоторые исследователи уже просчитывают опасности для высшего образования от этих процессов. Ведь понятно, что заманчивой выглядит идея записывать лекции по всем предметам от лучших московских специалистов и использовать их вместо лекций живых и не таких ярких/подкованных учителей на местах. Но при таком подходе, очевидно, произойдёт скорая деградация региональных преподавательских кадров, поскольку специалисты на местах будут сведены до статуса обслуги своих более успешных коллег из центра.

И это сложная дилемма, которая пока выглядит не очень актуальной для Беларуси, но становится серьезной проблемой в глобальном масштабе.

Расширение онлайн-возможностей, несомненно, является большим плюсом. Оно значительно увеличивает доступ всех людей к наиболее важным достижениям нашей цивилизации и упрощает многие процессы. Но обойтись здесь без проблемы социального неравенства не получится. Живой человек становится всё более дорогим товаром, и «приобрести» его смогут далеко не все.

Перевод с белорусского – belisrael.

Опубликовано 11.06.2020  22:45